Ik hoop echt dat Goed Goud de nieuwe standaard wordt

Geraakt. Dat was Dirk-Jan Koch toen hij in 2008 tijdens zijn ambassadewerk in Congo werd geconfronteerd met de schrijnende omstandigheden in de mijnen. “Ik opperde om een keurmerk op te richten maar werd teruggefloten."

Dirk-Jan Koch is Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wat is je het meest bijgebleven aan het bezoek aan de goudmijnen in Congo?

Allereerst de erbarmelijke omstandigheden. Vrouwen die veel te zwaar werk doen en kinderen die niet naar school gaan maar onder de grond in mijnen werken. Maar wat me daarna het meest heeft geraakt, was de kortzichtigheid van de werkwijze van Nederland. Aan de ene kant ontzettend veel tijd en geld stoppen in voedsel en vluchtelingenhulp, maar geen aandacht hebben voor de kern van het probleem. Hoe kunnen we dit voorkomen? Veel conflicten in die regio draaien om de macht in de goudmijnen.

En toen opperde je het idee om een keurmerk voor Goed Goud op te richten?

Ja, na mijn bezoek heb ik een bericht aan het hoofdkantoor geschreven over wat ik had gezien, dat het zo niet langer kon. Ik opperde om een keurmerk op te richten maar werd teruggefloten. Er werd mij verteld dat het mijn taak was om te rapporteren, niet om iets te ondernemen. Dat frustreerde mij. Ik wilde de sociale problemen aanpakken! Mede daarom heb ik ontslag genomen, ben actief met mensen in de branche gaan praten en heb er een boek over geschreven.

In de politiek was dus weinig aandacht voor deze problematiek. Hoe is dat nu?

Met minister Ploumen is er echt een omwenteling gaande: hulp en handel raken steeds meer met elkaar vervlochten. Want als wij een goede prijs betalen voor goud, kunnen mijnwerkers zich uit de armoede onttrekken. Ik ben hier op blijven hameren, totdat ik een reactie van het ministerie kreeg: kom maar terug, dan gaan we er wat aan doen. En dat heb ik gedaan. Mijn eerste vraag aan de minister was: wat kan Nederland betekenen om de sector te verduurzamen? Daar is een studie over gaande. De resultaten daarvan zullen we bespreken tijdens een nationale rondetafelsessie om zo tot een concreet  actieplan te komen.

In de politiek zijn ze dus wakker geschud?

Zeker. Maar daar ligt natuurlijk maar een deel van de oplossing. Bedrijven in de hele productieketen van goud moeten werk maken van verduurzaming. Bovendien heeft de consument ook een belangrijke rol. Want wat als er geen vraag is naar Goed Goud? Dan is de kans groot dat het aanbod in de branche ook snel terugloopt en zijn we weer terug bij af. Ik vind het daarom mooi dat we met deze campagne aandacht vragen voor de omstandigheden in veel goudmijnen.

En zelf? Heb jij al Goed Goud gekocht?

Zeker. Ik heb mijn vrouw een ring van Goed Goud gegeven toen we vijftien jaar samen waren. Ik hoop echt dat Goed Goud de standaard wordt. Met koffie was je in het begin ook ‘gekke Henkie’ als je fairtradekoffie ging halen bij de wereldwinkel, maar nu is het normaal en kan je het overal krijgen. Het zou geweldig zijn als we dat ook bereiken met goud.

Ga ook voor Goed Goud