Disclaimer & Privacy

Solidaridad in Europa streeft naar een zorgvuldige controle van informatie die wij op onze website plaatsen. We besteden veel aandacht aan de inhoud, vormgeving en onderhoud van onze website, hierbij controleren we regelmatig de juistheid, actualiteit en volledigheid. Waar mogelijk controleren wij de betrouwbaarheid van de informatie die wij uit externe bronnen ontvangen.

Ondanks de aandacht voor kwaliteit, kan Solidaridad niet garanderen dat de informatie op haar website voortdurend correct of volledig is. Daarom aanvaart Solidaridad geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en worden er geen rechten ontleend aan de op de website geboden informatie en/of diensten. Solidaridad behoudt zich het recht om de informatie op haar website (met inbegrip van hyperlinks) te allen tijde te verbeteren, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Je hebt het recht om informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren volgens de bepalingen van de Auteurswet en de Wet naburige rechten. Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Solidaridad. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met Solidaridad in Europa via: info@solidaridad.nl.
Solidaridad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Onjuistheden

Solidaridad stelt het op prijs indien zulke onjuistheden op de site worden gemeld. Dit kan net als suggesties voor verbeteringen van de site gestuurd worden naar info@solidaridad.nl. Informatie en suggesties voor het verbeteren van de site of berichtgeving die Solidaridad naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Solidaridad beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en bedoeld om door Solidaridad vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. 

Privacy en Persoonsgegevens

Solidaridad Europa en Solidaridad Nederland zijn onderdeel van het Solidaridad Network. Dit privacy-statement is dan ook van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door Solidaridad Europa en Solidaridad Nederland en de door ons beheerde websites/ (online)media. Let op: voor het gebruik van sociale media verwijzen we je naar het privacy-statement van het betreffende medium.

In dit privacy-statement willen we je informeren over de verwerking van de persoonsgegevens. Om als Solidaridad ons werk te kunnen doen zijn we afhankelijk van jouw bijdrage. Daarom informeren we je graag over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we van je krijgen. Lees ons volledige privacyverklaring.

De website van Solidaridad kan gebruik maken van cookies