Financiën

Ieder jaar publiceert Solidaridad een verslag van haar projecten, resultaten en financiën. In dit jaarverslag vind je de resultaten van 2015.

Onze jaarrekening is online beschikbaar via annualreport.solidaridad. Daar staat ook de financiële verslaggeving. Omdat we onderdeel van een wereldwijd netwerk zijn, variëren methoden van verslaggeving tussen de regionale kantoren. We werken aan het harmoniseren van onze verslaggevingsregels en werken aan een enkel, geconsolideerd financieel overzicht.

Solidaridad in cijfers

In 2015 had Solidaridad Nederland een budget van €21,6 miljoen. Het totale budget van Solidaridad Network (inclusief Nederland) was €41,7 miljoen. 81,3% van de inkomsten die we via het Nederlandse kantoor realiseerden, besteden we direct aan onze projecten. In 2015 besteedden wij 6,5% van de inkomsten uit Nederlandse fondsenwerving aan het werven van nieuwe fondsen. Dit is ruim binnen de norm van 25% van het CBF.

Belasting

De activiteiten van Solidaridad zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Solidaridad's fiscaal nummer/RSIN is 0061.76.628. 

RICHTLIJNEN VOOR JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650), die deel uitmaakt van de standaard jaarverslaggeving die gemaakt wordt door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

KOSTENUITSPLITSING PER CATEGORIE

Onderstaande tabel toont de hoogte en samenstelling van de kosten van 2015 vergeleken met het budget en met de werkelijke kosten in 2014.

Lees meer in het Engelstalige jaarverslag Solidaridad Annual Report 2015:

Verslag accountant

Lees hier het engelstalige verslag van de accountant:

Overzicht jaarrekeningen en jaarverslagen voorgaande jaren