Kerkenactie 2016/2017

Suiker: Zoete belofte, bittere bijsmaak. Bijna iedereen houdt van suiker. Een lekker stuk taart of een koekje: alleen al de gedachte eraan maakt ons blij. Helaas heeft de productie van deze zoete belofte vaak een bittere bijsmaak. Door de loodzware arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers is chronisch nierfalen een ware epidemie in Midden-Amerika, die elke dag levens eist.

Help suikerrietkappers in El Salvador

Suikerrietkappers werken in oogstperiodes 6 à 7 dagen per week keihard in de brandende zon. Omdat zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het schamele stukloon nemen ze nauwelijks tijd voor rust- en drinkpauzes. Het gebrek aan rust, schaduw en voldoende schoon drinkwater leidt bij velen tot chronisch nierfalen.

Solidaridad in actie

In de adventsperiode vraagt Solidaridad steun voor suikerrietkappers in El Salvador. Als suikerriet op een duurzame manier wordt geproduceerd, kan de opbrengst de levens van duizenden mensen in El Salvador verbeteren. Suikerrietkappers hebben recht op veilige arbeidsomstandigheden.
Met eenvoudige maatregelen als voldoende schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden. Suiker zou voor niemand een bittere bijsmaak moeten hebben! Helpt u mee?

Steun ook dit jaar onze campagne!

Vorig jaar leidde uw inzet voor onze campagne over mangoboeren in India tot de fantastische opbrengst van €67.499. Hartelijk dank daarvoor! Dit bedrag zetten we in voor ons in 2016 opgestarte mangoprogramma, waarin we 168 Indiase boeren ondersteunen bij het verduurzamen van hun teelt. We trainen hen in duurzame snoeitechnieken, het juiste bodem- , water- en pesticidengebruik en het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van arbeiders. Dit zorgt er niet alleen voor dat zij milieuvriendelijker gaan werken, maar ook dat ze hun productie en dus hun inkomsten kunnen verhogen!

We nodigen u van harte uit om ons ook dit jaar te steunen (tijdens advent) door onze suikercampagne in te zetten binnen uw eucharistievieringen, liturgische diensten, vespers of themavieringen, en zo mensen te betrekken bij onze projecten. Hiervoor kunt u het pakket met standaard materialen gebruiken dat we u toezenden voor de advent en kerkencampagne 2016.

Campagnemateriaal

Heeft u de materialen eind oktober nog niet per post ontvangen, of wilt u gebruik maken van extra materiaal dan kunt u dit aanvragen via schenken@solidaridad.nl
De liturgische materialen kunt u ook aanvragen via dit emailadres.

Wij helpen u graag

Wilt u dat we meedenken over hoe u onze campagne het beste kunt ondersteunen? Bel ons dan gerust op 030 272 03 13, of stuur een e-mail naar schenken@solidaridad.nl

Hoe draagt u zelf bij aan suiker zonder bittere bijsmaak?

Wanneer iedereen kleine stappen zet, bereiken we grote veranderingen. Dit kunt u doen:

  1. Vraag producenten van uw dagelijkse boodschappen naar de (duurzame) herkomst van rietsuiker. Via hun website of de contactgegevens op de verpakking.
  2. Kies voor producten met de labels Fairtrade en Max Havelaar.
  3. Vertel dit verhaal aan een vrienden, kennissen en familieleden, zodat steeds meer mensen een duurzame keuze maken.