Veeteelt

Omdat de welvaart en de wereldbevolking groeit, stijgt de vraag naar vlees, zuivel en leer. De intensieve veeteelt die daarvoor nodig is heeft een grote impact op het milieu. Veeboeren wereldwijd verdienen bovendien niet veel aan hun vee; vaak leven zij in armoede. Daarom ondersteunt Solidaridad boeren wereldwijd door ze te trainen in betere veeteelttechnieken, met een focus op dierenwelzijn en duurzaamheid. Ook stellen we met grote bedrijven in de sector criteria op voor duurzaam vlees.

Wat gaat er mis in de veeteeltsector?

Door de vraag naar meer vlees, staat de veeteelt onder druk. Veeboeren in zich ontwikkelende landen zijn arm en kunnen niet investeren in hun bedrijven. Daarom houden ze te weinig rekening met dierenwelzijn en goed landbeheer. Vee overbegraast stukken land, wat zorgt voor bodemverarming en ontbossing. Ook breken er steeds vaker ziektes uit onder het vee.

 • Uitbraak van ziekten

  Doordat er meer druk op de veeteeltsector ligt, gaan boeren over op steeds intensievere veeteelt. De dieren leven dichter bij elkaar en moeten sneller groeien. Dat zorgt ervoor dat de ze minder goed opgewassen zijn tegen ziektes. Daardoor breken er frequenter veeziekten uit, zoals de gekkekoeienziekte, vogelgriep en varkenspest.

 • Opwarming aarde

  Uit recent onderzoek blijkt dat de veehouderij 14% van de wereldwijde uitstoot van CO2 veroorzaakt. Door overbegrazing is waarschijnlijk 680 miljoen hectare grond verarmd. Overbegrazing leidt tot minder vruchtbare en daardoor minder productieve weidegrond. Omdat de vraag naar vlees blijft groeien worden er nieuwe weidegebieden gecreëerd, door bossen te kappen. De ontbossing en de uitstoot van CO2 zorgt voor opwarming van de aarde.

Onze oplossing

Solidaridad traint boeren in efficiënt en duurzaam landbouwbeheer. In de verschillende landen zoeken we samen met lokale partners een balans tussen voedselzekerheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Via de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) zorgen we er wereldwijd samen met verantwoordelijke bedrijven en instanties voor dat iedereen in de sector zich hiervoor inzet.

 • Beter landgebruik

  Efficiënt landbeheer en dierenwelzijn is de sleutel tot duurzaamheid in de veehouderij. Dit begint met het trainen van boeren. In samenwerking met lokale partners bekijken we hoe boeren hun land zo kunnen benutten dat zij meer vee kunnen houden op minder weidegrond. Zo verbeteren de boeren hun rendement en daardoor hun inkomen. Beter landgebruik en hogere productiviteit vermindert bovendien de zoektocht naar nieuwe weilanden en ontbossing.

 • Samenwerken met de markt

  Met grote internationale organisaties en retailers in de rundvleesindustrie en milieuorganisaties werken we via de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) aan wereldwijde oplossingen voor de uitdagingen van de veehouderij. Door het delen van kennis en middelen en door te investeren zorgen we ervoor dat de rundvleessector winstgevend, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord wordt. Ook hebben we criteria voor duurzaam rundvlees opgesteld. 

Succesverhalen

Lees hieronder over de projecten die wij hebben opgezet en de mensen die we hiermee helpen.

 • Met het Farmer Support Programme (FSP) ondersteunen wij families van Mata Azul in het Amazonegebied. FSP heeft een programma geïntroduceert dat hoge kwaliteit stieren levert aan boeren met grote kuddes runderen.

Steun ons

Doneer aan Solidaridad en steun ons werk.

Doneer nu

 

Gerelateerd Nieuws

 • Keten Duurzaam Varkensvlees en Solidaridad vernieuwen steun voor duurzame sojaproductie in Mozambique

  Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) en Solidaridad verlengen hun succesvolle samenwerking met een tweede fase van drie jaar. Het project heeft als doel dat 2000 boeren in de regio’s Angonia en Gurue hun sojaproductie verduurzamen en verhogen. Trainingen in duurzame landbouwtechnieken en de inzet van digitale apps zijn belangrijke middelen in dit vernieuwde programma.

  Lees Meer

 • Waarom brandt de Amazone?

  De Amazone staat in brand. De branden worden aangestoken door boeren en bosbouwers voor (uitbreiding van) de landbouw in de regio. De halve wereld gebruikt grondstoffen uit de Amazone, maar goed bosbeheer en landbouw die vrij is van ontbossing, zijn nog geen gemeengoed. Het zijn uiteindelijk de bewoners van de Amazone die bepalen of de bossen blijven staan.

  Lees Meer

 • Steun aan Solidaridad als huwelijkscadeau

  Onlangs ontving Solidaridad een bijzondere gift van Marja en Volkert Bakker. Voor hun 45-jarig huwelijk stelden zij hun gasten voor om Solidaridad te steunen met een donatie. Wat is hun relatie met Solidaridad en waarom kozen zij ervoor ons te steunen?

  Lees Meer

 • Een duurzaam regeerakkoord kijkt verder

  Wat er ook gebeurt in de kabinetsonderhandelingen, Solidaridad steunt de oproep voor een duurzaam regeerakkoord dat verder vooruit kijkt dan één kabinetsperiode en ook over de grenzen van Nederland en Europa. Want het komende kabinet kan mede bepalen hoe Nederland en de wereld waarmee we nauw verbonden zijn, er in 2030 uitziet.

  Lees Meer

 • Farmer Support Programme verbetert omstandigheden van 847.000 boeren en arbeiders

  Solidaridad presenteerde onlangs het evaluatierapport van het Farmer Support Programme (FSP). Binnen dit programma zijn de afgelopen vijf jaar wereldwijd 56 duurzame landbouwprojecten in 27 landen uitgevoerd. De resultaten uit het rapport laten zien dat het FSP een succes is: we hebben bijna alle doelen bereikt en vaak overtroffen.

  Lees Meer

 • Wat drijft Solidaridad Europa directeur Heske Verburg?

  Heske Verburg is sinds januari 2017 directeur van Solidaridad Europa. “Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van deze fantastische club”, vertelde zij bij haar aanstelling. In dit persoonlijke interview vertelt Heske wie zij is, wat haar drijft en waarom Solidaridad haar trots maakt.

  Lees Meer