In samenwerking met onze partners QuizRR, H&M, Esprit en KappAhl, en met financiële steun van de ASN Bank, heeft Solidaridad onlangs een nieuw project gelanceerd in textielfabrieken in China. Gezamenlijk werken we aan betere werkomstandigheden en productiviteit in de textiel- en kledingindustrie in China. Hierbij heeft het project ook als doel om aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s) in de sector bij de dragen. Het project werd officieel gelanceerd op 25 juli in de Chinese stad Shanghai.

Deelnemers van het lanceringsevenement in Shanghai, China

Proefproject voor eerlijke loonmanagement systemen

In samenwerking met partners streven we in dit proefproject naar betere werkomstandigen bij ten minste twee fabrieken in China. Daarnaast zullen we ons richten op de ontwikkeling van vaardigheden en eerlijke lonen voor ten minste 1,000 fabriekswerknemers. De verwachte looptijd van het project is 2019-2020. 

De lange-termijn doelstelling van dit project is om IT-gebaseerde trainingen en loonmanagement systemen en methodieken uit te rollen naar een groter aantal fabrieken en werknemers. Op de lange termijn zal dit bijdragen aan betere werkomstandigheden en levensonderhoud van de werknemers. De transparantie, productiviteit en kwaliteit van de fabrieken zal ook hierdoor verbeteren. De volgende componenten zijn onderdeel van het project:

  • Implementatie van de digitale onderwijstools ontwikkeld door QuizRR, gericht op de betrokkenheid van de werknemers en loonmanagement systemen. Solidaridad begeleidt ter plaatse de implementatie en verzorgt trainingen;
  • Dialoog tussen de fabrieksmanagers en werknemers zal worden gestimuleerd om voor langdurige positieve impact te zorgen, waarbij beide partijen actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van duurzame en inclusieve oplossingen. 

Daarnaast werkt Solidaridad al langer met H&M om een aantal essentiële maatschappelijke en milieu-uitdagingen in producerende landen aan te pakken. Op basis van eerlijke lonen methodologie heeft H&M een aanpak ontwikkeld voor loonmanagement systemen. Onze samenwerking met zowel H&M als QuizRR heeft geleid tot de implementatie van dit proefproject om zo schaalbare oplossingen verder te testen en voor betere arbeidsomstandigheden in de Chinese fabrieken te zorgen.

De lancering van het proefproject

De officiële lancering van het project vond op 25 juli in Shanghai plaats. Onze Solidaridad collega’s in Azië Rusong Li, Ipshita Das en Enxue Wang waren aanwezig en hebben de deelnemers op de hoogte gebracht van de diverse componenten van het project. Daarnaast hebben zij verteld over onze katoen- en textielprogramma’s in India, China, Ethiopië, Myanmar, Bangladesh en Sri Lanka. 

De officiële lancering van het project in Shanghai

Onze partner QuizRR werd geïntroduceerd door de regionale directeur Lydia Wong. QuizRR stelt een digitaal trainingsplatform beschikbaar voor fabrieken in diverse sectoren om de vraag rondom arbeidsrechten en verantwoordelijkheden aan te pakken, en speelt een belangrijke rol in de implementatie van de trainingssessies in dit proefproject. De deelnemers van het lanceringsevenement konden ook meedoen met zo’n trainingssessie en hun feedback delen.

Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de ASN Bank, tijdens de lancering vertegenwoordigd door Sjirk Prins, duurzaamheidsanalyst bij de ASN Bank. Via een digitale verbinding heeft hij de aanwezigen verteld over de duurzaamheidsinitiatieven van de ASN Bank en hun rol als financiële instelling in het promoten van duurzame praktijken in de financiële sector. Daarnaast benadrukte hij de toewijding van de bank om samenwerking met maatschappelijke organisaties te bevorderen en hen te ondersteunen in hun samenwerking met bedrijven, onder andere op het gebied van mensenrechten en eerlijke lonen.

De textielindustrie in China

China beschikt over de grootste productie- en exportindustrie van textiel ter wereld, met een internationaal marktaandeel van meer dan een derde. In 2015 was de productiewaarde van de textielindustrie goed voor zo’n 7% van het Chinese bruto nationaal product (BNP). Daarnaast zorgt de textielsector in China voor veel werkgelegenheid. 

China’s positie in de textiel- en kledingindustrie geeft het land dus veel mogelijkheden om zakelijke ondernemingen op te schalen. Dit is belangrijk om niet alleen aan de groeiende vraag naar textiel en kleding te kunnen voldoen, maar vooral ook de milieu- en maatschappelijke uitdagingen die hierbij komen kijken het hoofd te kunnen bieden. 

Uitdagingen in de textielsector het hoofd bieden

Voorafgaande aan dit proefproject heeft Solidaridad een probleemanalyse van de textielindustrie in China laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat de ontevredenheid van de werknemers een groeiend probleem is, vaak vanwege lage lonen of overwerkuren. Dit resulteert in stakingen, lage productiviteit, en uiteindelijk ook een hoog aantal vertrekkende werknemers. Dit is een uitdaging voor zowel de fabrieken als de internationale afnemers en benadrukt het belang van structureel de juiste systemen opzetten om dit probleem aan te pakken. 

Het verbeteren van lonen en het ontwikkelen van vaardigheden zijn essentieel. Dit is van belang niet alleen voor de werknemers maar ook voor fabrieken en internationale merken. Het toezien dat de rechten, gezondheid, veiligheid en sociale zekerheid van de werknemers worden gewaarborgd is een belangrijk onderdeel van duurzame en inclusieve bedrijfsvoering. Dit draagt ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zoals geen armoede (SDG1), gendergelijkheid (SDG 5) en inclusieve en duurzame ontwikkelingsgroei (SDG 8).