Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie, met een sterke lokale focus. We begonnen ruim 50 jaar geleden  als hulporganisatie die programma‚Äôs van partnerorganisaties in Latijns-Amerika ondersteunde en financierde. Vandaag zijn we een hecht wereldwijd netwerk, met een doelgerichte mondiale strategie en professionele regionale ontwikkeling en uitvoering.

Strategie: Een economie die werkt voor iedereen

De strategie voor de periode 2021-2025 getiteld ‚ÄėReclaiming Sustainability‚Äô is het resultaat van twee jaar dialoog, idee√ęnvorming en debat binnen en buiten het Solidaridad netwerk. Hier vind je een korte Nederlandse samenvatting van de strategie. Begin 2021 zijn de Engelse versie en een samenvatting gepubliceerd. De meer uitgewerkte strategie voor Europa is daarop gebaseerd.

De strategie uitgelegd.

Het verschil maken in zeven regio’s en meer dan 40 landen

Solidaridad is actief in meer dan 40 landen, verdeeld over zeven regio’s, op vijf continenten. De zeven regionale Solidaridad-teams werken onder leiding van een directeur, samen met producenten, bedrijven en overheden aan de ontwikkeling, uitvoering, communicatie, evaluatie en rapportage van onze programma’s.

Directie en personeel Solidaridad in Europa

Heske Verburg is sinds 1 januari 2017 directeur van Solidaridad in Europa. Ze is eindverantwoordelijk voor de teams in Utrecht en Freiburg en onze activiteiten in negen Europese landen. De beloning van de directeur wordt gepubliceerd en toegelicht in het financiele jaarverslag.

Eind 2020 werkten er 43 vrouwen en 19 mannen bij Solidaridad Europa, samen goed voor 56,4 voltijdsaanstelling, waarvan 55 voor Solidaridad Nederland en 7 voor Duitsland. De arbeidsvoorwaarden voor het personeel volgen die van rijksambtenaren.

Raad van Toezicht Solidaridad in Europa

Leden van de Raad van Toezicht van Solidaridad in Europa zijn:

Leden van de Raad van Toezicht van Solidaridad in Europa worden, in lijn met de statuten, niet betaald voor het vervullen van hun rol. De Raad van Toezicht doet verslag van haar activiteiten in het financi√ęle jaarverslag

De leden van de Raad van Toezicht, van links naar rechts: Claire Gentil, Jan Karel Mak (voorzitter), Katrien Termeer, Martin Staehle en Marion Kappeyne van de Coppello. Kajsa Johansson en Robin Veenstra staan niet op de foto. © Solidaridad

Kloppend hart Solidaridad Network: één directieraad met één algemeen directeur

De zeven regiodirecteuren vormen samen de directie, onder het voorzitterschap van de algemeen directeur van Solidaridad Network, André de Freitas. De directie formuleert en evalueert het beleid. De mondiale strategie-ontwikkeling en uitvoering in vele landen vraagt om een goede coördinatie van het netwerk. Het in Utrecht gevestigde netwerksecretariaat ondersteunt de algemeen directeur en de directie.

De directie van Solidaridad Network, bestaande uit de zeven regiodirecteuren en de algemeen directeur. Van links naar rechts: Gonzalo la Cruz (Directeur Latijns-Amerika), Michaelyn Baur (Directeur Noord-Amerika), Shatadru Chattopadhayay (Directeur Azi√ę), Shungu Kanyemba (Directeur Zuid-Afrika), Heske Verburg (Directeur Europa), Rachel Wanyoike (Directeur Oost- en Centraal-Afrika), Andr√© de Freitas (Algemeen Directeur) en Isaac Gyamfi (Directeur West-Afrika).

De organisatiestructuur van Solidaridad Network

5 Continentale Raden van Toezicht 

In Latijns-Amerika, Afrika, Azi√ę, Europa en Noord-Amerika zijn Raden van Toezicht actief. Hun  belangrijkste taak is het onafhankelijk toezicht houden op de regionale Solidaridad organisaties. 

Eén centrale raad van wereldwijd toezicht

De Internationale Raad van Toezicht (International Supervisory Board, afgekort ISB) bestaat uit de voorzitters van de vijf continentale Raden van Toezicht. De ISB is het hoogste toezichthoudende orgaan en ziet toe op de eenheid en consistentie van het door de directie gevoerde beleid.

De leden van de Internationale Raad van Toezicht, van links naar rechts: Roxana Barrantes, Jan Karel Mak, Mariam Dao Gabala, Kannan Pashupathy, Shahamin Sahadat Zamin

Gedragscodes en richtlijnen

Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om geld zorgvuldig uit te geven. Daarom leggen we de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze partners. Hieronder vind je een lijst van gedragscodes, richtlijnen, wetten en verklaringen die wij onderschrijven:

 • ISO 9001: 2015 certificering
 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
 • PARTOS verklaring
 • CBF keurmerk
 • ANBI status
 • Wet Normering Topinkomens
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
 • Erkenningsregeling Goede Doelen
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik
 • Solidaridad Staff Code of Conduct
 • Solidaridad Whistle Blower Procedure
 • ISO 9001: 2015 certificering
 • SBF-code voor Goed Bestuur (vervangt code Wijffels)
 • PARTOS verklaring
 • CBF keurmerk
 • ANBI status
 • Wet Normering Topinkomens
 • Richtlijn 650 en Richtlijn C2 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’
 • Erkenningsregeling Goede Doelen
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen
 • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
 • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik
 • Solidaridad Staff Code of Conduct
 • Solidaridad Whistle Blower Procedure

Bekijk de Code of Conduct & Whistle Blower Procedure hier

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in √©√©n oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financi√ęle kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer informatie

Statuten Solidaridad Network

Meerjarenstrategie Solidaridad Europe

Statuten Stichting Solidaridad Nederland

Statuten Stichting Solidaridad Europe