Duurzaam schenken

Een inkomen waar men niet van kan leven, klimaatverandering en groeiende ongelijkheid, we zien dagelijks hoe de druk op boeren, arbeiders Ʃn de planeet toeneemt. Uw donaties stellen ons in staat in actie te komen. Het duurzaam maken van een productieketen kost tijd en aandacht. Wilt u Solidaridad op een structurele manier steunen, zodat wij vooruit kunnen denken en duurzame verandering creƫren? En dat terwijl u handig gebruik maakt van het belastingvoordeel? Lees dan verder of download meteen het schenkingsformulier.

Documenten

De benodigde documenten vind u hier. Download direct het periodieke schenkingsformulier of de veelgestelde vragen over periodiek schenken.

Lukt het downloaden niet? Dan kunt u ons ook bellen 030-2720313, of mail naar schenken@solidaridad.nl. Dan sturen we u de periodieke overeenkomst en/of meer informatie per post toe.

Zo gemakkelijk is schenken met belastingvoordeel

 • U zegt toe dat u minimaal 5 jaar een vast bedrag doneert aan Solidaridad. Langer mag natuurlijk ook.
 • U download het formulier, vult hem in en stuurt deze naar Solidaridad (per post of digitaal)
 • Solidaridad vult de gegevens verder aan en u ontvangt binnen enkele weken een volledig ingevulde en door ons getekende overeenkomst van ons retour
 • U trekt de periodieke gift af tijdens uw belastingaangifte
 • Als na 5 jaar je financiĆ«le situatie is veranderd, kunt u deze periodieke schenking ieder moment bijstellen of opzeggen
 • U zegt toe dat u minimaal 5 jaar een vast bedrag doneert aan Solidaridad. Langer mag natuurlijk ook.
 • U download het formulier, vult hem in en stuurt deze naar Solidaridad (per post of digitaal)
 • Solidaridad vult de gegevens verder aan en u ontvangt binnen enkele weken een volledig ingevulde en door ons getekende overeenkomst van ons retour
 • U trekt de periodieke gift af tijdens uw belastingaangifte
 • Als na 5 jaar je financiĆ«le situatie is veranderd, kunt u deze periodieke schenking ieder moment bijstellen of opzeggen

Veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel

 • 01. Wat zijn de voordelen als donateur?

  Op het moment dat u uw gift schriftelijk vastlegt, is deze volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dat betekent dat u een deel van uw gift dus terugkrijgt van de Belastingdienst. Als u uw periodieke gift niet schriftelijk vastlegt is slechts een deel aftrekbaar. Schenken middels een periodieke schenkingsovereenkomst betekent dus dat u meer kunt schenken zonder dat het u meer kost.

 • 02. Hoeveel krijgt u terug van de belastingdienst?

  Welk deel u precies terug krijgt is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd. U kunt uw inkomstenbelasting-voordeel berekenen met deze rekenmodule.

 • 03. Hoe werkt het?

  U heeft besloten dat u graag een periodieke schenkingsovereenkomst aangaat met Solidaridad. Doorloop de volgende stappen:

  • Download het formulier, of vraag het formulier aan per post.
  • Vul hem in, bedenk:
   • Welk bedrag u jaarlijks wilt geven (minimaal 50 euro per jaar)? Bereken uw belastingvoordeel met deze rekentool.
   • Wilt u dat laten incasseren of maakt u het zelf over?
   • Betaalt u het jaarbedrag jaarlijks in Ć©Ć©n keer, of opgedeeld per halfjaar, per kwartaal of maandelijks overschrijven? Let op: het jaarbedrag moet ieder jaar hetzelfde zijn.
  • Stuur het ingevulde formulier naar ons op.
  • Solidaridad vult de gegevens verder aan en u ontvangt binnen enkele weken een volledig ingevulde en door ons getekende overeenkomst van ons retour.
  • Hiervan stuurt u een door u ondertekende versie naar ons terug voor de administratie
  • U trekt uw periodieke gift ieder jaar af tijdens uw belastingaangifte.
  • Na 5 jaar kunt u deze periodieke schenking ieder jaar bijstellen of opzeggen.
 • 04. Hoe ziet het periodieke schenkingsformulier er uit?

  U kunt gebruikmaken van het formulier van Solidaridad, waar de gegevens van onze organisatie al ingevuld staan. Die kunt u hier downloaden.

  Ontvangt u het formulier liever per post, dan kunt u dat per telefoon (030-2720313), mail (schenken@solidaridad.nl) of post bij ons opvragen.

 • 05. Betalen in termijnen, waar moet u op letten?

  De belastingdienst heeft bepaald dat alleen de giften meetellen die zijn gedaan nĆ” de ingangsdatum van de periodieke overeenkomst. Daarbij is het verplicht dat het giftbedrag per jaar ieder jaar hetzelfde is. Dit betekent het volgende:

  • Als u het jaarbedrag van uw periodieke schenking ieder jaar in Ć©Ć©n keer betaalt, dan kan dat op ieder moment in het jaar.
  • Wanneer u uw periodieke gift per maand wilt betalen, dan betekent dit dat het maandbedrag tijdens het eerste jaar hoger is, zodat aan het eind van het eerste jaar hetzelfde bedrag is betaald als de daaropvolgende jaren.
  • Wilt u uw gift half-jaarlijks of per kwartaal (laten) afboeken, dan is het dus belangrijk om bij ingang van de overeenkomst er voor te zorgen dat het volledige jaarbedrag ook in het eerste jaar wordt geĆÆncasseerd.
 • 06. Kan ik ieder jaar een ander bedrag schenken?

  Nee, voor de geldigheid van de periodieke schenkingsovereenkomst is het nodig om ieder jaar in ieder geval het afgesproken bedrag te schenken. Wilt u uw periodieke schenking met fiscaal voordeel verhogen, dan kan dat alleen door een extra periodieke schenkingsovereenkomst aan te gaan. Neem in dat geval even contact met ons op.

 • 07. Kan ik mijn giften ook zonder periodieke schenkingsovereenkomst aftrekken van de belasting?

  Zonder een periodieke schenkingsovereenkomst kan een gift ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan moet u voor alle giften tezamen minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen schenken (met een minimum van 60 euro). Daarom is het voor de meeste mensen gunstiger om te kiezen voor een periodieke schenkingsovereenkomst.

   

  Bereken het verschil in belastingvoordeel met deze rekentool.

 • 08. Komen er kosten kijken bij het aangaan van een periodieke schenkingsovereenkomst?

  Nee, sinds 2014 is het niet langer nodig om de overeenkomst te laten verwerken door een notaris. Er komen dus geen extra kosten bij kijken.

 • 09. Is er een minimum bedrag?

  Ja, Solidaridad hanteert een minimum jaarbedrag van 50 euro. Er is geen maximum.

 • 10. Hoe moet ik mijn gift doorgeven aan de Belastingdienst?

  Tijdens uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting geeft u aan dat u een gift heeft gedaan aan een goed doel met ANBI-status. Vervolgens wordt er gevraagd of dit een periodieke gift is die schriftelijk is vastgelegd (ja), en of deze is vastgelegd bij een notaris (nee). U vult het RSIN-nummer van Solidaridad in (006176628), en het transactienummer (deze staat vermeld op het ondertekende schenkingsformulier). De Belastingdienst kan de aangifte bij Solidaridad komen controleren.

 • 11. Kan ik mijn maandelijkse donatie omzetten naar een periodieke schenking?

  Dat kan zeker. Omdat de Belastingdienst vereist dat u ieder jaar hetzelfde jaarbedrag schenkt zal de periodieke schenkingsovereenkomst ingaan op 1 januari van het komende kalenderjaar. Als u dit jaar al periodiek wil schenken dient u het gehele jaarbedrag van dat jaar na ingang van de overeenkomst nog te doneren.

 • 12. Zit ik vast aan de periodieke schenkingsovereenkomst?

  Een periodieke schenkingsovereenkomst gaat u aan voor minimaal 5 jaar. Op het formulier geeft u aan voor hoeveel jaar u de overeenkomst aan wilt gaan. De periodieke schenking komt te vervallen bij overlijden van de schenker. Daarnaast kunt de periodieke gift eindigt zonder fiscale gevolgen in de volgende gevallen: Bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of het overlijden van uw partner die meegetekend heeft op deze overeenkomst. Neemt u in deze gevallen contact met ons op.

  Tip: U kunt de overeenkomst ook voor onbepaalde tijd aangaan. Na vijf jaar kunt u deze overeenkomst ieder jaar stopzetten. Handig, voor als u niet iedere vijf jaar opnieuw het papierwerk wilt doen.

 • 13. Moeten mijn erfgenamen dan de verplichting overnemen als ik kom te overlijden?

  Nee. Mocht u binnen de looptijd van de periodieke schenkingsovereenkomst komen te overlijden, dan vervalt de aangegane verplichting per direct. Uw erfgenamen hoeven deze verplichting dus niet over te nemen. Er vindt ook geen herberekening plaats van de eerder in deze periode genoten fiscale voordelen.

 • 14. Handige links naar meer informatie over periodiek schenken?

  Stond uw vraag hier niet tussen? Of wilt u meer weten over de voordelen van periodiek- of niet periodiek schenken? Kijk op:

Contact

Voor al uw vragen over periodieke schenkingen kunt u contact opnemen met Circe de Bruin van onze donateursservice. U kunt haar bereiken, of uw documenten sturen naar:

Adres:
‘t Goylaan 15, 3525 AA Utrecht

Telefoon:
+31 (0)30 272 0313

E-mail:
schenken@solidaridad.nl

Onze giftenrekening:
NL 05 TRIO 0212 1854 11

Ons fiscale nummer:
006176628

 

Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onzeĀ privacyverklaring.