Solidaridad lobbyt voor eerlijk beleid en regels

Beleid en regels moeten boeren, arbeiders en mijnwerkers beschermen. Maar zelf zijn ze zelden betrokken bij de ontwikkeling van regels die hun werk en leven beïnvloeden. Daarom werkt Solidaridad samen met boeren, arbeiders en mijnwerkers aan betere regels en beleid van bedrijven en overheden.

We wijzen internationale bedrijven op hun verantwoordelijkheden en zoeken samen met hen naar manieren om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Daarnaast spreken we overheden aan. Zij kunnen de markt reguleren en van duurzame productie en eerlijke handel de norm maken.

Een deel van de consumenten en bedrijven kiest vrijwillig voor duurzame producten en grondstoffen. Anderen zullen pas meedoen als wetgeving en regels ervoor zorgen dat alles wordt gekocht en gemaakt in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.

Convenanten stimuleren bedrijven om duurzamer te ondernemen

We nemen actief deel in de zogenoemde IMVO-convenanten om in samenwerking met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties onrechtvaardigheid en milieuschade in internationale productieketens tegen te gaan.

Een voorbeeld is het convenant verantwoord goud: dit samenwerkingsinitiatief is gericht op het verbeteren van de omstandigheden in (kleinschalige) goudmijnen, met oog voor mensen en het milieu. Ook zijn we actief in het convenant duurzame kleding en textiel.

Betere wetten verplichten bedrijven om duurzamer te ondernemen

Convenanten en andere vrijwillige initiatieven om internationale ketens te verduurzamen hebben nog te weinig resultaat opgeleverd. Er is meer nodig: wetgeving en beleid die ervoor zorgen dat bedrijven hun grondstoffen uit ontwikkelingslanden op een verantwoorde manier inkopen. Waarbij de rechten van boeren, arbeiders en mijnwerkers worden gerespecteerd.

We lobbyen voor duidelijke en eerlijke spelregels zodat alle bedrijven zich in moeten zetten voor duurzaamheid; niet alleen de bedrijven die dat al uit zichzelf doen. Dezelfde regels voor iedereen: een gelijk speelveld.

Eerlijke regels in de praktijk: goed goud uit een Peruaanse mijn

Lees meer
  • Duurzame productie

    We helpen boeren, arbeiders, ondernemers en andere ‘makers’; over de hele wereld aan meer kennis, rechten, kansen en connecties. Zodat ze meer winst maken, op een zo duurzaam mogelijke manier. Lees meer >

  • Verantwoord ondernemen

    We werken samen met bedrijven die verantwoord willen ondernemen. Andere bedrijven overtuigen we ervan dat winst voor iederéén nodig is. Lees meer

  • Bewuste consumptie

    We helpen consumenten om solidaire keuzes te maken in de winkel. We geven tips en organiseren ieder jaar campagnes over eerlijk shoppen. Lees meer >

Duurzame productie

We helpen boeren, arbeiders, ondernemers en andere ‘makers’; over de hele wereld aan meer kennis, rechten, kansen en connecties. Zodat ze meer winst maken, op een zo duurzaam mogelijke manier. Lees meer >

Verantwoord ondernemen

We werken samen met bedrijven die verantwoord willen ondernemen. Andere bedrijven overtuigen we ervan dat winst voor iederéén nodig is. Lees meer

Bewuste consumptie

We helpen consumenten om solidaire keuzes te maken in de winkel. We geven tips en organiseren ieder jaar campagnes over eerlijk shoppen. Lees meer >