Onze vacatures

Diversiteit en Inclusiviteit binnen Solidaridad Europa

Bij Solidaridad staan diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal in onze missie, visie en waarden. Wij stellen boeren en arbeiders in staat om een leefbaar inkomen te verdienen, hun eigen toekomst vorm te geven en te produceren in balans met de natuur. Dat doen we door ons werk om duurzaamheid de norm te maken in de hele toeleveringsketen.

We streven ernaar dat Solidaridad Europe een inclusieve plek is waar alle mensen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen om hun verschillende identiteiten, ervaringen, perspectieven en vaardigheden.

We zetten ons daarom in voor een veilige en gezonde werkomgeving door iedereen met waardigheid en respect te behandelen, zodat we allemaal onszelf kunnen zijn en ons volledige potentieel als individu en onze collectieve missie als organisatie kunnen bereiken.

Diversity and inclusion at Solidaridad Europe

In Solidaridad, diversity, equity and inclusion are key to our collective mission, vision and values; We enable farmers and workers to earn a living income, shape their own future, and produce in balance with nature by working throughout the whole supply chain to make sustainability the norm.

We aim for Solidaridad Europe to be an inclusive place where all people feel heard, seen, and valued for their diverse identities, experiences, perspectives and skills.

We are therefore committed to ensuring a safe and healthy working environment by treating everyone with dignity and respect, enabling and empowering us to be ourselves and achieve our full potential as individuals and our collective mission as an organization.