Landrechten en gevaar

In Peru werken ongeveer 150.000 mensen in de kleinschalige mijnbouw. Het is zwaar en gevaarlijk werk:

  • De mijnschachten kunnen instorten
  • Doordat ze geen beschermende kleding dragen, veroorzaken stenen verwondingen
  • Om het goud uit het erts te halen, gebruiken kleinschalige mijnwerkers kwik. Dat is giftig voor henzelf, de omgeving van de mijn, en de rivieren die in zee stromen
  • Vaak maken de mijnbouwers lange dagen, maar verdienen toch onvoldoende om rond te kunnen komen
  • Vrouwen die in en rond de mijnen werken hebben te maken met discriminatie. Hun bijdrage wordt niet gezien en hun rechten genegeerd.
  • De mijnschachten kunnen instorten
  • Doordat ze geen beschermende kleding dragen, veroorzaken stenen verwondingen
  • Om het goud uit het erts te halen, gebruiken kleinschalige mijnwerkers kwik. Dat is giftig voor henzelf, de omgeving van de mijn, en de rivieren die in zee stromen
  • Vaak maken de mijnbouwers lange dagen, maar verdienen toch onvoldoende om rond te kunnen komen
  • Vrouwen die in en rond de mijnen werken hebben te maken met discriminatie. Hun bijdrage wordt niet gezien en hun rechten genegeerd.

Tussen kleinschalige mijnbouwers en grotere mijnbedrijven ontstaan regelmatig conflicten. De grotere bedrijven krijgen bijvoorbeeld vergunningen om te werken in een gebied waar al jarenlang gemeenschappen wonen en werken. Ze vinden allebei dat ze het recht hebben om het goud te delven en verkopen. 

De Yanaquihua-mijn (spreek uit als jana-kiewa) wilde geen conflict met de kleinschalige mijnbouwers in de omgeving en liever met ze samenwerken. Solidaridad hielp om die samenwerking op te zetten.

52%

afname in kwikgebruik

427

mijnwerkers

werden officieel aangesteld

85

pallaqueras werken bij de mijn

Win-win door samenwerking

Solidaridad heeft samen met lokale partners en de Yanaquihua-mijn een unieke samenwerking opgezet. De mijn heeft kleinschalige mijnbouwers een plek gegeven in hun productieproces.

Bij grotere goudaders haalt het bedrijf met gemechaniseerde technieken het erts uit de grond. Kleinere goudaders, waar deze technieken niet geschikt voor zijn, worden handmatig bewerkt door kleinschalige mijnbouwers. Zij verkopen hun gouderts aan het bedrijf en zijn zo zeker van hun inkomsten. En het bedrijf kan zowel grote als kleine goudaders in het gebied benutten, waardoor de inkomsten hoger zijn.

De kleinschalige mijnwerkers worden eindelijk erkend en beter behandeld. Hun werk is veiliger geworden. De mijn voorziet ze van beschermende kleding en Solidaridad heeft trainingen gegeven in veilige werkwijzen. De mijnwerkers verwerken niet langer zelf het gouderts, maar verkopen het aan het bedrijf. Daardoor hoeven ze niet meer met kwik te werken. Het bedrijf heeft milieuvriendelijke technieken voor erstverwerking tot zijn beschikking.

Gezocht: kopers van goed goud

De Yanaquihua-mijn heeft 260 medewerkers. Maar liefst 1.000 kleinschalige mijnwerkers wonen op of vlakbij het grondgebied van het bedrijf en zijn betrokken bij het project. Daar vallen ook 85 vrouwen onder, die in het steenafval zoeken naar stenen met een spoortje goud. Doordat ze minder risico lopen op verwondingen, en een stabiel inkomen hebben, krijgen hun gezinnen een beter bestaan.

De mijn is bovendien gecertificeerd door de Responsible Jewellery Council (RJC) . Solidaridad heeft het bedrijf in contact gebracht met juweliers die geïnteresseerd zijn in verantwoord goud. Door het succes van de Yanaquihua-mijn kunnen we ook andere bedrijven ervan overtuigen samen te werken met kleinschalige goudmijnbouwers. Daarvoor is het wel belangrijk dat de vraag naar duurzaam goud van sieradenmakers en consumenten toeneemt.