Winkeliers en consumenten dragen steentje bij met verantwoorde keuze

De varkenshouders van KDV leveren hun varkensvlees onder andere aan Nederlandse slagers en supermarkten. Die verwachten van hun vleesleveranciers dat ze bijdragen aan verantwoorde sojateelt. Jaap de Wit van KDV: “Met onze steun aan het project van Solidaridad willen we ook kleine boeren de kans geven te profiteren van duurzame productie. Door bij te dragen aan de duurzame economische ontwikkeling van Mozambique nemen we onze verantwoordelijkheid voor duurzaam voer. Nu de boeren gecertificeerd zijn, kunnen we hun RTRS-certificaten kopen. Onze retailklanten en de consumenten in hun winkels kunnen nu kiezen voor varkensvlees dat bijdraagt aan duurzame landbouwproductie in Afrika.” 

Verantwoorde soja volgens het groene stroom principe

De handel in RTRS gecertificeerde soja verloopt, net als bij groene stroom, volgens het book&claim systeem. Dat voorkomt dat er twee gescheiden markten ontstaan met alle bijkomende logistieke en milieukosten. “Maar het gevolg van dat systeem is ook dat de meeste certificaten worden gekocht bij grote boeren in Brazilië en Argentinië die onze steun voor duurzame productie helemaal niet nodig hebben”, zegt Gert van der Bijl, programmamanager soja van Solidaridad. “Alleen RTRS-certificering is niet genoeg voor duurzaam veevoer. Voor een echt inclusieve keten moeten we investeren waar we het grootste verschil kunnen maken. Dat is op die plekken waar boeren zonder hulp nooit kunnen voldoen aan de eisen van RTRS. Die visie delen we met KDV.” 
De Wit: “De Mozambikaanse soja naar NL brengen is veel te kostbaar en ook niet nodig. In Mozambique is er een groeiende vraag naar soja voor veevoer en de boeren waarmee we samenwerken zetten hun soja dus af op de lokale markt. Nu hoeft Mozambique minder soja te importeren. Onze varkenshouders voeren, net als alle andere, soja van de grote bulk die uit Latijns-Amerika naar Europa komt. Zo blijft het kostprijsverschil minimaal en kunnen we toch een bijdrage leveren aan duurzame sojateelt op plekken waar dat het meest nodig is.” 

Duurzame impact in Noord-Mozambique

Twee jaar na de start van het project is er al veel bereikt. De boeren hebben landrechten gekregen; een essentiële voorwaarde om te kunnen investeren in de toekomst en ontwikkeling van het boerenbedrijf. Ook zijn de boeren beter georganiseerd en hebben daardoor een sterkere onderhandelingspositie op de markt voor het verkopen van hun oogst en bij de inkoop van agrarische hulpmiddelen en diensten. De boeren zijn het meest enthousiast over de opbrengstverhoging (40% in 2016) die het gevolg is van betere landbouwmethoden, zoals het gebruik van beter zaad, betere plantafstanden en het efficiënter gebruik van inputs en arbeid.