Opkomende kledingindustrie kans voor Ethiopië

Ethiopië is een land dat steeds aantrekkelijker wordt voor de kledingproductie van internationale modemerken. Dit komt door de lage productiekosten, financiële voordelen voor investeerders en kansrijke omstandigheden voor katoenteelt. Bovendien zijn nieuwe productielanden nodig vanwege de steeds groter wordende wereldwijde vraag naar kleding. Solidaridad juicht deze ontwikkeling toe. Het creëert veel werkgelegenheid, wat hard nodig is in een land waar ongeveer de helft van de bevolking jonger is dan 18 jaar. Nu worden de meeste jonge Ethiopiërs boer, met een bloeiende textielindustrie kunnen zij ook andere carrières kiezen. Verder kan Ethiopië geld dat buitenlandse bedrijven investeren gebruiken voor andere sectoren en voor betere wegen en transportmogelijkheden.

Tegengaan van uitbuiting en milieuschade

Natuurlijk liggen bij zo’n snelle opkomst van de textielindustrie uitbuiting en milieuschade op de loer. Solidaridad gaat deze misstanden tegen door eigenaren en werknemers van Ethiopische textielfabrieken te trainen in hoe zij zo duurzaam mogelijk kunnen produceren. We helpen hen bij het omlaag brengen van chemicaliëngebruik en het tegengaan van water- en energieverspilling. Ook brengen we de dialoog tussen manager en zijn werknemers tot stand, zodat de werknemers een stem krijgen en hun positie verbetert. Zo helpen we fabrieken te voldoen aan standaarden van internationale modemerken. Deze eisen richten zich op prijs en kwaliteit van textiel, maar ook steeds meer op mens- en milieuvriendelijke productie. Dankzij onze trainingen kunnen Ethiopische fabrieken concurreren met westerse textielfabrieken en zal de export toenemen.

We kunnen het niet alleen

Een mens- en milieuvriendelijke Ethiopische textielsector kunnen we niet alleen tot stand brengen. Daarom zoeken we zo vroeg mogelijk samenwerking met de belangrijkste spelers in de sector. Dit zijn fabrieken, modemerken, Nederlandse en Ethiopische overheden, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en andere NGO’s. Samen kunnen we de sector op een duurzame en mens- en milieuvriendelijke manier ontwikkelen. 

Ga je ook voor duurzaam textiel?

Doneer dan minimaal €25,- en ontvang een Eerlijk T-shirt.

[button:/eerlijk-tshirt]Ja, ik ga voor duurzaam textiel[/button]