Ondanks alle inspanningen momenteel rond cacao, worden de belangrijkste problemen niet aangepakt. Cacaoboeren leven nog steeds in extreme armoede en zij hebben geen stem in het debat over duurzaamheid in cacao." – Antonie Fountain, co-auteur Cacao Barometer 2015

De oplossing van Solidaridad
Het cacaoprogramma van Solidaridad pakt op een integrale manier de problemen van de cacaoboeren aan. We verzorgen trainingen voor boeren om de cacaoteelt mens- en milieuvriendelijker te maken, maar helpen boeren ook andere gewassen te verbouwen die het inkomen verbeteren en de afhankelijkheid van cacao verkleinen. Volgens Solidaridad hebben certificering en andere standaarden maar een beperkt effect op de productiviteit en het boereninkomen. Om de productiviteit te verhogen zijn boeren namelijk afhankelijk van mest en goed plantmateriaal. Zij hebben bovendien financiële en andere diensten nodig. Solidaridad organiseert die dienstverlening en de beschikbaarheid van materialen, door het opzetten van private dienstencentra. Deze centra helpen de boeren en scheppen bovendien extra werkgelegenheid.

Een integrale aanpak
Onze aanpak focust zich op de sociale, milieu en economische aspecten van cacao productie door middel van het volgende:

  • Herstructurering van de sector om een nieuwe generatie cacaoboeren te trekken – We werken aan een speciaal programma voor agrarische jongeren dat de kansen voor moderne, meer intensieve cacaoproductie uiteenzet. Ook worden jongeren ondersteund om hun eigen bedrijf op te zetten in de landbouw of in de agrarische dienstverlening.
  • Landhervorming – Dit geeft boeren de kans op het juridisch verwerven van hun land, aankopen van meer land, en maakt kredietverlening met onderpand mogelijk.
  • Transparante prijsvorming – Het is noodzakelijk dat een groter aandeel van de wereldmarktprijs terug vloeit naar de boeren. Transparante prijsvorming kan daarbij helpen. Daarom versterken we boerenorganisaties. Een groter aandeel van de prijs van chocola voor de boer kan alleen als cacao uit de sfeer van de bulkproducten wordt gehaald.
  • Waarde creatie – het creëren van een specialty markt voor betere kwaliteit cacao in de landen van oorsprong, is onderdeel van ons programma in Midden-Amerika.

De tweejaarlijkse Cacao Barometer geeft de laatste stand van zaken over de duurzaamheid van de cacao-sector en wordt in Nederland gesteund door FNV Mondiaal, Hivos, het VOICE Network (bestaande uit: ABVV/Horval, Berne Declaration, FNV, Oxfam Novib, Oxfam Wereldwinkels, Stop the Traffik en Südwind Institut) en Solidaridad.

Lees het persbericht en download de Engelstalige Cacaobarometer 2015.