DUURZAAMHEID IS EEN 'LICENCE TO OPERATE' GEWORDEN

De koopkracht van bedrijven die betrokken zijn bij CIP (samen goed voor 40% van de wereldhandel in cacao), de financiële committering, het gebruik van een certificeringsstandaard en het bij elkaar brengen van kennis en invloed zijn de sleutelfactoren voor het succes van het programma. Een onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd onder stakeholders in de cacaosector wees uit dat een overweldigende meerderheid van respondenten instemde, of sterk instemde, met het idee dat duurzaamheid in cacaoproductie inmiddels noodzakelijk is voor de bedrijfscontinuïteit. 

MEER PRIVATE- DAN PUBLIEKE FONDSEN

In totaal ontving het CIP in 2012 meer dan €12 miljoen aan financiële ondersteuning. Het deel van het programma dat werd gefinancierd door de private sector is toegenomen van 20 procent bij de start van CIP in 2008, tot 58 procent aan het einde van het programma. In het laatste jaar kwam er meer geld uit de private dan uit de publieke sector. 

Meer gecertificeerde boeren dan verwacht

Het aantal producenten en het totale volume aan UTZ gecertificeerde cacao oversteeg in 2012 het oorspronkelijke doel van CIP met respectivelijk 150 en 220 procent. Van 2008 tot 2012 ontvingen 151.000 boeren een certificering voor duurzame cacao met zorg voor mens en milieu. Dit draagt bij aan betere leefomstandigheden aan henzelf en hun families. Ongeveer 414.000 ton duurzame cacao werd in dit programma geproduceerd en UTZ gecertificeerde cacao wordt nu in 86 landen ter wereld verkocht. De KPMG studie en diepte interviews laten zien dat CIP heeft geholpen om producenten professioneler te laten werken. Hoe langer producenten betrokken zijn bij CIP projecten, hoe beter zij de duurzame landbouwtechnieken toepassen. 

PREMIE BETAALD IN IVOORKUST

Als wordt aangenomen dat de gemiddelde premie die door de actoren in de keten gerapporteerd worden, representatief zijn voor alle UTZ gecertificeerde cacao en als dit wordt toegepast op de gemiddelde prijs die volgens de rapportages door deze handelaren betaald wordt, dan is er in Ivoorkust alleen $19 miljoen uitgekeerd aan premies tussen 2009 en 2012. Premies spelen een belangrijke rol in het aantrekken van nieuwe boeren die aan het programma willen deelnemen. Als zij eenmaal deelnemen, begrijpen boeren snel dat het verhogen van de productiviteit en efficient omgaan met kosten zeer veel impact heeft op hun inkomen.