Het doel van het project was Europese consumenten te koppelen aan producenten van duurzaam Bonsucro-gecertificeerd suikerriet. Dit innovatieve project werd uitgevoerd door Solidaridad, Argos Energies en WWF Brazilië en medegefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL).

DE BIO-ETHANOLMARKT HANDEN EN VOETEN GEVEN

Om de fossiele brandstoffen waarop onze auto's rijden te vervangen en het brandstofaanbod te verruimen, wordt steeds vaker ethanol gebruikt. Kort geleden hebben voor het eerst vliegtuigen gevlogen op brandstof gemaakt van suikerriet. De wereldwijde markt voor ethanol is in opkomst wat de gelegenheid biedt om schadelijke economische, ecologische en sociale neveneffecten te voorkomen.

Programmacoördinator suikerriet Sven Sielhorst van Solidaridad: ‘Dit project was erg belangrijk omdat het ons de kans gaf de eerste stappen te zetten in het opbouwen van een wereldwijde markt voor ethanol. Suikerriet biedt een enorme kans voor het creëren van een markt met een positief effect op het milieu waar boeren en ondernemers de vruchten van kunnen plukken.’

Belangrijke onderdelen van het project zijn onder meer:

De leden van het samenwerkingsverband wilden allemaal graag inzicht krijgen in de nieuwe uitdagingen en belemmeringen voor zakelijk succes. Aansluiten bij bestaande initiatieven en nauw samenwerken was de sleutel daartoe. De resultaten van dit project zullen worden gedeeld met andere partijen die zich bezighouden met productie en het op de markt brengen van ethanol.

EEN DUURZAME MARKT VOOR ETHANOL ONTWIKKELEN

[video: https://www.youtube.com/watch?v=eiR5qKZ0VAk]

Argos Energies was het eerste Europese bedrijf dat gecertificeerde ethanol kocht en gebruikte voor zijn producten. Het bedrijf investeerde in dit project omdat het een serieuze bijdrage wil leveren, legt Eric van den Heuvel van Argos uit:

‘We willen duurzame biobrandstoffen ontwikkelen omdat we in de transportmarkt toekomst zien voor deze brandstoffen. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit sociaal oogpunt. Door samen te werken met alle partners in de productieketen kunnen we echt impact maken en de wereld verbeteren.’