Met name in de mode sector, zijn de sociale en ecologische verbeteringen in het productieproces en het eindproduct, lang gescheiden van de economische invalshoek. Discussies over prijzen waren taboe. Maar de huidige manier van produceren is een doodlopende weg.

Er is een groeiend besef dat duurzaamheid moet worden geïntegreerd in het economisch model van de sector als geheel, inclusief investeringen in de verduurzaming van de keten. H&M is hierin een voorloper en werkt er dagelijks aan. Hun programma voor een leefbaar loon is een goed voorbeeld. Dit wordt gecombineerd met het aanreiken van kennis en vaardigheden voor duurzame productie in de fabrieken, het betrekken van lokale belanghebbenden en H&M’s bewuste inkoopbeleid.
Bekijk H&M’s duurzaamheidsrapport 2014.

Dagelijkse vooruitgang van katoenveld tot kledingwinkel

Solidaridad en H&M kennen een lange geschiedenis van samenwerking, wat in 2014 resulteerde in een strategische samenwerking. Daardoor hebben we grotere impact in de productieketen en kunnen we samenwerken aan gemeenschappelijke doelen op de lange termijn. Onze conclusies over H&M’s duurzaamheidsrapport zijn mede gebaseerd op de resultaten van ons partnerschap en de dagelijkse samenwerking in het veld.

Onze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie op verduurzaming van de mode industrie:

  • Het is urgent om nu van duurzame productie de standaard te maken, door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een gezond milieu en volop kansen voor ondernemers in de hele productieketen, van katoenboer tot winkelier.
  • We moeten voorbereid zijn op schaarste aan grondstoffen zoals water, energie, katoen en andere grondstoffen.
  • De noodzaak van een gezamenlijke aanpak met leveranciers, andere merken, overheden en maatschappelijke organisaties.
  • Handen uit de mouwen! Dagelijks werken aan verbeteringen in de keten en inkoopbeslissingen mede afhankelijk maken van duurzame prestaties in de productie. Deze benadering overstijgt de gangbare werkwijze met controle van gedragscodes en ondersteunt leveranciers met meer kennis en vaardigheden.

Vanuit deze gezamenlijk visie, ontstond ruimte voor samenwerking op verschillende terreinen:

  • Verbeterprogramma’s op boerderij- en fabrieksniveau, met inbegrip van katoen projecten in West-Afrika, China en India en het ‘Better Mill Initiative’ in textielfabrieken in China.
  • Verbeteren van het duurzaamheidsbeleid zoals voor een leefbaar loon en de gedragscode.
  • Ondersteuning van sector brede duurzaamheidsinitiatieven zoals het ‘Better Cotton Initiative’ en de ontwikkeling van de ‘Higg Index’, een methode van de ‘Sustainable Apparel Coalition’ om modemerken onderling te vergelijken.
  • Werken aan een gezamenlijke communicatiestrategie om andere partijen te inspireren om mee te doen.

Krachtig overzicht van de impact en uitdagingen

Solidaridad beschouwt het duurzaamheidsrapport en de activiteiten en resultaten die beschreven worden als een betrouwbare weerspiegeling van wat H&M doet. Net als voorgaande jaren, is de structuur van het rapport helder door de samenhang tussen de 7 beloftes van H&M, doelstellingen, activiteiten en resultaten. Het overzicht van de impact en uitdagingen in de keten (pagina 9 en 10), is een krachtig instrument voor strategie en communicatie. Het is goed om te zien dat, in tegenstelling tot vorig jaar, de sociale impact als indicator is toegevoegd (naast water en klimaat).

Belangrijkste resultaten 2014

De hoogtepunten in de resultaten van 2014 zijn: de groei in het inzamelen van kleding, vermindering van de CO2 voetafdruk, de lancering van de ‘Conscious Denim’ collectie en het uitrollen van het beleid voor een leefbaar loon. De toename in het gebruik van duurzame materialen (van 11% naar 14%), en meer specifiek van duurzaam katoen (15,8% naar 21,2%) zijn belangrijke resultaten. Dit laat zien dat H&M goed op weg is in het behalen van haar doelstelling voor 2020: gebruik van 100% duurzaam katoen.

De duurzaamheidscore van leveranciers stijgt langzaam maar zeker. Gebruik van de ‘Higg’ index en coördinatie van de verbeterprogramma’s op fabrieksniveau kunnen helpen om de doelstellingen bij leveranciers te behalen. Het zou goed zijn als er ook specifieke data worden verzameld over watergebruik en een leefbaar loon. De herziening van de Code-of-Conduct is veelbelovend en we kijken uit naar de nieuwe versie in 2015.

Tot slot zijn we warm voorstander van het feit dat H&M al haar toeleveranciers al in 2013 heeft gepubliceerd. Veel merken en retailers zijn nog niet klaar voor dit niveau van transparantie. In 2015 neemt H&M de volgende moedige stap door informatie openbaar te maken over een flink deel van de leveranciers van hun leveranciers, wat opnieuw uniek is in de sector. We moedigen H&M aan om door te gaan op dit pad en om hun ervaringen te delen met collega’s. Het zal zeker dienen als inspiratie voor anderen.

Nieuwe uitdagingen die de lat hoger leggen

Wij beschouwen H&M als een koploper in duurzaamheid. Met dank aan H&M en andere bekende merken, is de sociale en ecologische voetafdruk per kledingstuk, gedurende de afgelopen jaren verkleind. Desondanks is er nog veel te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van onze samenwerking is dan ook, dat we elkaar blijven uitdagen om steeds een stap verder te gaan.

Met het oog op de groeiende wereldbevolking, de groeiende vraag naar kleding en de schaarste van grondstoffen, is ‘business as usual’ geen optie meer. Het recyclen van textiel kan flink bijdragen om de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen te verkleinen. H&M draagt betekenisvol bij aan hergebruik, maar de weg naar een gesloten kringloop is nog erg lang.

Daarom is het belangrijk om zowel de impact van de wereldwijde industrie, als de voetafdruk per kledingstuk te onderzoeken. Waar en hoe kunnen we kleding produceren voor een miljard extra winkelende consumenten in de komende decennia? Wat gebeurt er in de snel groeiende, kleding producerende landen zoals Ethiopië en Myanmar? Hoe zorgen we ervoor dat de productie van katoen en andere vezels niet ten koste gaat van de voedselzekerheid of de biodiversiteit op Aarde?

De rol van de consument is interessant in dit opzicht. Niet alleen kleding wassen verhoogt de ecologische voetafdruk, maar ook overconsumptie en het feit dat kleding steeds vaker wordt behandeld als een wegwerpartikel, draagt bij aan de problemen in de mode-industrie. Dit zijn onderwerpen die we graag op korte termijn met H&M, en collega’s in de industrie, maatschappelijke organisaties en overheden, willen bespreken en oppakken. Om zo te kunnen werken aan sector brede innovatieve oplossingen en een meer duurzame toekomst van de kledingsector.