Plantages onder water

De boeren in de Uraba-regio hebben weinig kennis van duurzame teelt. Hierdoor neemt de opbrengst en kwaliteit van hun bananen steeds verder af. Bovendien ligt de regio op het laagste punt in een rivierengebied. Plantages staan regelmatig onder water. Bananenboer Sergio Garcés: "Omdat mijn boerderij in het lage gebied ligt, worden wij het hardst getroffen door overstromingen. Mijn land was op sterven na dood.” Ook de gezondheid van plantagebewoners, boeren en arbeiders en hun gezinnen worden bedreigd door ziekten die het water verspreidt.

Nieuwe ontwaterings- en irrigatiekanalen

Solidaridad helpt samen met partners, waaronder inkopers van bananen en het bananenmerk Turbana, om de omstandigheden waarin deze bananenboeren leven te verbeteren. We leren boeren om duurzame, efficiënte landbouwtechnieken te gebruiken en geoogste producten beter en tegen een hogere prijs te verkopen. Daarnaast leggen we samen met de boeren nieuwe ontwaterings- en irrigatiekanalen aan.

Eerst leverden we 8 dozen bakbananen per week, nu zijn dat er 25! We werken toe naar 100 dozen per week.” – Bananenboer Elver Génes

Van 8 naar 100 dozen bananen

Bananenboer Esiquio Barbera: “Ons land is een paradijs dat bedreigd wordt door overstromingen en erosie. Daarom zijn goede ontwaterings- en irrigatiekanalen van levensbelang. Solidaridad heeft ons geholpen dit vanuit economisch en technisch oogpunt professioneel aan te pakken. Onze droom komt uit, we kunnen onze landbouwgrond nu eindelijk beschermen tegen invloeden van buitenaf.” De investeringen die zijn gedaan, leveren nu al resultaten op. Bananenboer Elver Génes: "Eerst leverden we 8 dozen bananen per week, nu zijn dat er 25! We werken toe naar 100 dozen per week.”

[button:https://www.solidaridad.nl/word-donateur]Werk ook mee aan een betere toekomst voor deze bananenboeren![/button]