Disclaimer

Solidaridad Europa streeft naar een zorgvuldige controle van informatie die wij op onze website plaatsen. We besteden veel aandacht aan de inhoud, vormgeving en onderhoud van onze website, hierbij controleren we regelmatig de juistheid, actualiteit en volledigheid. Waar mogelijk controleren wij de betrouwbaarheid van de informatie die wij uit externe bronnen ontvangen.

Ondanks de aandacht voor kwaliteit, kan Solidaridad Europa niet garanderen dat de informatie op haar website voortdurend correct of volledig is. Daarom aanvaart Solidaridad Europa geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en worden er geen rechten ontleend aan de op de website geboden informatie en/of diensten. Solidaridad Europa behoudt zich het recht om de informatie op haar website (met inbegrip van hyperlinks) te allen tijde te verbeteren, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Je hebt het recht om informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren volgens de bepalingen van de Auteurswet en de Wet naburige rechten. Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Solidaridad Europa. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met Solidaridad Europa via: info@solidaridad.nl.
Solidaridad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Onjuistheden

Solidaridad Europa stelt het op prijs indien zulke onjuistheden op de site worden gemeld. Dit kan net als suggesties voor verbeteringen van de site gestuurd worden naar info@solidaridad.nl. Informatie en suggesties voor het verbeteren van de site of berichtgeving die Solidaridad Euorpa naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Solidaridad Europa beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en bedoeld om door Solidaridad Europa vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. 

Privacy en Persoonsgegevens

Een uitzondering hierop zijn de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Solidaridad Europa verwerkt persoongegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Als je dit niet op prijs stelt, kan je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan Solidaridad Europa, ’t Goylaan 15 3525 AA, Utrecht of via info@solidaridad.nl

De website van Solidaridad Europa kan gebruik maken van cookies