De duurzame beweegredenen van klimaatjournalist Jelmer Mommers

Interview

10 oktober 2018

‘Ik vond het onlogisch om CO2-uitstoot die je ook had kunnen voorkomen, onder de grond te stoppen.’ Met deze gedachtegang begon Jelmer Mommers toen hij nog student was te schrijven over Shell, een groot voorstander van het onder de grond wegstoppen van CO2. Inmiddels is hij klimaatjournalist bij De Correspondent. Hij is niet meer gestopt met schrijven over het milieu en het klimaatprobleem. Vandaag is de Dag van de Duurzaamheid en de komende tijd zullen wij vier duurzame professionals van de Duurzame Jonge 100 uitlichten. We starten met een interview met Mommers.

Jelmer Mommers. Foto: Bas Losekoot voor de Correspondent.

Overbevolking en het milieu

Mommers begon met schrijven bij de Groene Amsterdammer en zijn werk werd in 2017 wereldnieuws toen hij een oude klimaatfilm van Shell openbaar maakte. Reden genoeg om hem en zijn duurzame beweegredenen eens te bevragen. Op de vraag of Mommers anders is gaan denken over het onderwerp duurzaamheid, antwoordde hij het volgende: ‘Ik heb altijd stellig beweerd dat overbevolking niet het probleem is.’ Landen met de hoogste inkomens veroorzaken per inwoners immers de meeste uitstoot. De uitstoot van een gemiddelde Indiër ligt ver onder die van de gemiddelde Europeaan, aldus Mommers. Toch zegt Mommers zich nu te realiseren dat we niet kunnen doen alsof overbevolking geen probleem is voor het milieu.

Individuen en het milieu

Soms lijkt het onderwerp duurzaamheid zo groot en complex, dat individuen wellicht door de bomen het bos niet meer zien. Toch zijn er volgens Mommers allerlei opties om je persoonlijke consumptie-stijl aan te passen. Zo kun je volgens Mommers je geld op een groene bank zetten of brieven naar je gemeente sturen.

‘Ik vind het uiteindelijk interessant om al die individuele acties bij elkaar op te tellen. Veganistisch of vegetarisch eten leek eerst ook iets marginaals, en nu zie je dat er cultuurverandering heeft plaatsgevonden.’

Waar vegetariërs zich vroeger moesten verantwoorden voor hun keuzes, is dit nu aan de vleeseters. Het perfecte consumptiepatroon afdwingen vindt hij echter een recept voor ongeluk. Mommers is van mening dat het belangrijker is om individuele acties bij elkaar op te tellen en te onderzoeken waar jij als individu iets kan toevoegen.

Optimisme vs hoop

‘Ik geloof niet zo in het woord optimisme, dat is de zekerheid dat het goed komt en dat heb ik niet. Ik zie wel redenen tot hoop, in de zin van dat wij als individuen invloed uit kunnen oefenen.’

We moeten volgens Mommers onderscheid maken tussen samenlevingen en de planeet. In principe kan het de planeet niet zoveel schelen of wij er wel of niet zijn, maar wij mensen willen op een prettige en duurzame wijze voortbestaan. Het is belangrijk om je te realiseren dat ieder individu hier onderdeel van uitmaakt en dat de geschiedenis zich niet onafhankelijk van jou ontwikkelt. ‘De geschiedenis is uiteindelijk ook afhankelijk van jou en iedereen heeft daar een aandeel in.’

De duurzaamheidstip van Jelmer Mommers

Aan iedere duurzame ondernemer vragen we concrete duurzaamheidstips voor de lezer. Mommers gaf ons de volgende:

‘Onderzoek eens waar je pensioenfonds of bank haar geld in investeert. Dat is niet het eerste waar je aan denkt, maar pensioenfondsen of banken hebben soms veel aandelen in kolen-, olie- en gasbedrijven.’

Al met al kunnen we concluderen dat Mommers aanspoort om individuele acties op gang te brengen, om uiteindelijk maatschappelijke verandering teweeg te kunnen brengen.

Lees meer over de diverse duurzame initiatieven op de website van de Dag van de Duurzaamheid.

Wil je meer weten over de Duurzame Jonge 100? Bekijk de website.