Dit jaar is het thema van Internationale Vrouwendag #EachforEqual. De nadruk ligt op de kracht van grote groepen mensen die zich samen inzetten voor een wereld waarin gendergelijkheid de norm is. Voor Solidaridad is het duidelijk dat zowel vrouwen als mannen een onmisbaar onderdeel van de oplossing zijn in het bereiken van gendergelijkheid. Dit zie je niet alleen terug in onze programma’s, maar ook in de manier waarop onze organisatie is ingericht. Door te focussen op gedeelde waarden en interesses en het creëren van saamhorigheid tussen mannen en vrouwen, staan we zoveel sterker. Dit laten we zien aan de hand van een aantal projectvoorbeelden van over de hele wereld.

SOLIDARIDAD’S GENDER ABC

Om succesvolle gender-inclusieve projecten te implementeren, maakt Solidaridad gebruik van de Gender ABC-implementatiestrategie. De Gender ABC bestaat uit drie bouwstenen:

  • A staat voor het analyseren en aanpakken van barrières voor participatie
  • B staat voor het balanceren van machtsverhoudingen
  • C staat voor het creëren van samenhorigheid op basis van gedeelde waarden en interesses

Aansluitend bij het thema van Internationale Vrouwendag 2020, zoomen we in dit artikel in op de Gender C. Solidaridad is ervan overtuigd dat bij het creëren van gendergelijkheid niet alleen empowerment van vrouwen van belang is, maar ook de empowerment van mannen om andere of nieuwe rollen op zich te nemen. Aan de hand van een aantal projectvoorbeelden zullen wij de implementatie van de Gender C illustreren.

MASCULINITY TRAININGS IN LATIJNS-AMERIKA

Masculinity trainingen zijn gericht op het creëren van bewustwording bij mannen over hun rol in gender, hier leren zij hoe ze kunnen bijdragen aan gender inclusivity, en waarom hun rol daarin zo belangrijk is.

In verschillende projecten in Latijns-Amerika maakt masculinity training onderdeel uit van Solidaridad’s strategie om gender inclusiviteit te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het PASOS-project in Honduras, gericht op het bevorderen van duurzame landschappen en het verhogen van  biodiversiteit. Een belangrijk element van PASOS is het creëren van genderbewustzijn, het vergroten van de participatie van vrouwen en het verbeteren van hun positie in de cacaosector in Honduras.

Dit betekent dat interventies gericht op het bevorderen van gender inclusiviteit in het PASOS project niet alleen gericht zijn op de empowerment van vrouwen, maar ook op empowerment van mannen. Een voorbeeld van zo’n interventie is het geven van masculinity trainings. 

Felipe Martínez, producent van cacao en chocolade, met Suzan Yemidi (rechts), internationaal cacaoprogramma manager bij Solidaridad

Cacao- en chocoladeproducent Felipe Martínez heeft deelgenomen aan masculinity training en bevestigt de positieve impact ervan. Hij vertelt dat hij, zoals veel mannen in Honduras, dacht dat gendergelijkheid alleen vrouwen aangaat. Dankzij de masculinity training is zijn kennis en begrip van gender inclusiviteit vergroot en begrijpt hij dat ook mannen een belangrijke rol hebben in het bevorderen ervan. Tevens hebben de trainingen bijgedragen aan het begrip van Felipe dat empowerment van vrouwen een positieve impact heeft op het gezin en de gemeenschap.

Felipe wordt nu gezien als rolmodel door zijn inspanningen om gender inclusiviteit te bevorderen. Hij werkt onder andere actief samen met vrouwen in zijn cacao- en chocolade bedrijf, wat al meer dan 25 jaar een familiebedrijf is. 

Betrokkenheid stimuleren door Gender Model Family Training 

In ons LEGEND programma in Sierra Leone worden mannen actief betrokken door middel van Gender Model Family Training (GMF). Het doel van dit project is de bescherming van landrechten, versterken van voedselzekerheid voor kwetsbare groepen en het promoten van duurzaamheid in bedrijven. Het bevorderen van inclusiviteit en empowerment van vrouwen zijn belangrijke aspecten in het LEGEND programma. Hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen in de agrarische sector in Sierra Leone, zijn ze traditioneel niet betrokken bij het maken van beslissingen over landrechten.

In totaal hebben 119 mensen deelgenomen aan GMF-sessies. Eén van de vier modules van de training is gericht op Village Saving Loan Association (VSLA). Een van de deelnemers, Sedia Massaquoi, legt uit:

“Tijdens de GMF-training vertelde de trainers ons hoe we vrede kunnen sluiten in een huishouden. Tijdens de training ontdekte de mannen hoeveel werk de vrouwen doen, en dit veranderde hun mening over ons. De training heeft ons geleerd om taken eerlijker te verdelen en om problemen constructiever op te lossen. Na het volgen van de training nemen mannen een deel van de huishoudelijke taken op zich en behandelen ze vrouwen met meer respect. “

Sedia Massaquoi, een van de deelnemers aan de training Gender Model Family (GMF) Training in ons LEGEND project in Sierra Leone

Doordat stellen de huishoudelijke taken nu eerlijker verdelen onderling, houden vrouwe meer tijd over om aan andere activiteiten te besteden, zoals het opstarten van kleinschalige bedrijven met behulp van de VSLA-training. Aangezien vrouwen hun inkomen vaak in voeding, gezondheid en onderwijs investeren, heeft dit een positieve impact op het algemene welzijn van hun families en gemeenschappen.

BEWUSTZIJN VERGROTEN MET EMAP IN GHANA EN TANZANIA

In ons Golden Line-programma in Ghana en Tanzania werken we samen met projectpartners Simavi en Healthy Entrepreneurs aan economische empowerment van vrouwen in ambachtelijke en kleinschalige (ASM) goudmijnen en mijn gemeenschappen. We maken gebruik van de methode Engaging Men in Accountable Practice (EMAP), die mannen motiveert om hun gedragspatronen te veranderen op basis van de ervaringen van vrouwen. 

Het EMAP heeft een lesprogramma voor zowel vrouwen als mannen. Het curriculum voor vrouwen bestaat uit acht trainingen over geweld tegen vrouwen en meisjes, en over de hoop en prioriteiten van vrouwen voor verandering. Het curriculum voor mannen daarentegen bestaat uit zestien sessies, deze worden opgezet op basis van de gesprekken met de vrouwen. Het geeft mannelijke deelnemers de hulpmiddelen en kennis om gevestigde geloofssystemen opnieuw te transformeren en om geweld tegen vrouwen en meisjes te helpen voorkomen door gedragsverandering.

Deelnemers aan het Golden Line-programma en enkele Solidaridad-medewerkers in Tanzania. Samuel (zie zijn citaat hieronder) staat in het midden, hij draagt het Golden Line t-shirt en een spijkerbroek

Samuel, een van de deelnemers aan de Golden Line-trainingssessies, vertelt:

“Ik zag dat de jongens gewelddadig gedrag tegen vrouwen begonnen te vertonen, omdat ze dit afkeken van de oudere mannen in onze gemeenschap. Ik vind het belangrijk om jonge mannen vroeg te leren dat je vrouwen respectvol moet benaderen. Ik besloot daarom een extra discussiegroep met jonge mannen te starten. Als groep zijn we van plan mensen bewust te maken van geweld tegen vrouwen in onze gemeenschap.”

Ondernemers in het SaFaL-programma in Bangladesh

JONGEREN BETREKKEN BIJ GENDER INCLUSIEVE NORMEN

In ons SaFaL-programma in Bangladesh werkt Solidaridad aan het bevorderen van duurzame landbouw en voedselveiligheid. Empowerment van vrouwen en ondersteuning van vrouwelijke ondernemers – bijvoorbeeld door financiering toegankelijker te maken of door het geven van relevante trainingen – zijn belangrijke onderdelen van het programma.

Daarnaast omvat het SaFaL-programma een element dat erop gericht is jongeren te betrekken bij het leren over culturele normen en waarden via adolescent clubs, voor zowel meisjes als jongens. De jongerenclubs voor meisjes is een plek voor meisjes om met elkaar te praten, met elkaar te spelen, zich meer bewust te worden van hun rechten en belangrijke informatie te leren over gezondheid en gender issues, waaronder gezinsplanning en reproductieve gezondheid.

Eén van de meiden van de jeugdclub zegt:

“Nu kunnen we het hebben over thema’s zoals hygiëne en gezondheid en andere meiden in onze school en buurt helpen”. Ze vervolgt, “Het is ons gelukt om kindhuwelijk in ons dorp stop te zetten, dit maakt ons erg trots”.
 

Adolescent club voor meisjes in het SaFaL programma in Bangladesh, samen met de Gender Task Force van Solidaridad

DE WEG NAAR VOREN

Deze projectvoorbeelden laten zien dat het belangrijk is om ook mannen bij het werk te betrekken als je meer gendergelijkheid wil creëren. Sterker nog, het kan zelfs schadelijk zijn om dat na te laten. Zo laat onderzoek zien dat een verbeterde economische positie van vrouwen kan leiden tot meer huiselijk geweld. Als een programma zich richt op uitsluitend vrouwen, dan lukt het niet om in gezinnen meer onderling begrip en gedeelde waarden te ontstaan.