Is wat er in het buitenland gebeurt, te ver van jouw bed?

Wat in het buitenland gebeurt, raakt jou ook. Door de oorlog in Oekraïne werd brandstof duurder. Je boodschappen komen overal vandaan. En afgelopen zomer stonden vakantiebestemmingen in brand, vanwege klimaatverandering. 

Wat jij stemt heeft ook gevolgen wereldwijd

De nieuwe coalitie bepaalt het buitenlandbeleid. Zorgen zij dat Nederlandse ingenieurs hun expertise in blijven zetten waar nodig, dat Nederlandse reddingswerkers paraat blijven staan bij rampen wereldwijd en dat Nederlandse bedrijven werkgelegenheid en economische groei in het buitenland blijven stimuleren?  Zorgen zij dat Nederlandse bedrijven mens en milieu voorop blijven zetten in hun productieketens, dat we onze uitstoot van broeikasgassen tegengaan en voorkomen zij het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee?

Wat zijn de plannen van de politieke partijen?

Op 9 november gaan we met CDA, VVD, D66, NSC, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en Volt Nederland gaan we in op politieke plannen rondom geopolitiek, mensenrechten, handel en klimaat. Kijk je mee? Tijd 9 November 2023, 20:30 – 22:30 uur

Kijk mee met de livestream

Kandidatenfoto's verkiezingsdebat

Dit verkiezingsdebat wordt georganiseerd door de Fair, Green & Global Alliantie (ActionAid, Both ENDS, Milieudefensie, the Samdhana Institute, Schone Kleren Campagne, IT for Change en TNI), Amnesty International, het Breed Mensenrechten Overleg, CNV Internationaal, FNV, Handel Anders!, Hivos, IUCN Nederlands Comité, Netherlands Helsinki Committee, NJCM, ONE, Oxfam Novib, Partos, Pax, Red een Kind, Solidaridad en Woord en Daad.