ASN Bank & Solidaridad

Sparen bij de ASN Bank betekent sparen voor een duurzame toekomst met een goede eerlijk verdiende rente. ASN Bank ondersteunt onze activiteiten om eerlijke handel te realiseren.

ASN Bank steunt textielproject in Azië

De ASN Bank steunt met de rekening ASN Ideaalsparen en ASN Creditcard onze activiteiten in ontwikkelingslanden. De ASN Bank betaalt de bijdrage zelf; deze gaat niet ten koste van de rente op jouw rekening.

Erbarmelijke omstandigheden in textielketen

De arbeidsomstandigheden in de textielketen zijn al heel lang erbarmelijk. Boeren verbouwen katoen met behulp van levensgevaarlijke pesticiden. Ververijen dumpen chemisch afval in de omgeving en in textielfabrieken werken arbeiders in slechte omstandigheden.

Een beter leven voor textielarbeiders

Met steun van de ASN Bank geeft Solidaridad textielarbeiders in Zuidoost-Azië kans op een beter leven. We pakken de werkomstandigheden in Aziatische textielfabrieken aan en leren fabrieksarbeiders voor hun rechten op te komen. We informeren de fabrieksmanagers over arbeidsomstandigheden en gaan samen met hen na hoe de fabrieken deze kunnen veranderen.

Concrete verbeteringen

Dat resulteert in concrete verbeteringen, zoals afschaffing van kinderarbeid, eerlijke betaling, redelijke werkuren, goede huisvesting voor werknemers die elders wonen, veiligheid op de werkvloer en het recht op vereniging in vakbonden.

Meehelpen aan een duurzame wereld?

Nieuws van ASN Bank