Boeren hebben onder andere kennis en financiële diensten nodig om te kunnen professionaliseren. Dat is een kernthema in het nieuwe programma ‘Practice for change’. 

Van hulp naar handel

Directeur Nico Roozen: “Ik ben zeer verheugd over de intensivering van de samenwerking en de financiële middelen die daarvoor beschikbaar komen. In de afgelopen jaren zijn de sporen van ons beleid en dat van het ministerie steeds meer parallel gaan lopen en is een impactvolle samenwerking mogelijk gebleken.”

De sterke groei van het beschikbaar gestelde budget is opmerkelijk tegen de achtergrond van de sterk afgenomen begrotingsruimte voor ontwikkelingssamenwerking en de beperkte middelen voor maatschappelijke organisaties. Het strategische partnerschap past echter in de prioriteit van het ministerie op de agenda ‘Van hulp naar handel’. Solidaridad is vanaf de introductie van het keurmerk Max Havelaar in 1988 een wegbereider van deze vernieuwing van het ontwikkelingsbeleid.

Groeiende steun voor verduurzaming van markten

De steun aan het Max Havelaar initiatief was in 1987 dan ook de eerste rechtstreekse financiering vanuit het ministerie voor Solidaridad. Minister Bukman (CDA) stelde destijds 3,6 miljoen gulden ter beschikking en gaf daarmee – samen met prins Claus – een royale steun aan dit vernieuwende initiatief. Sindsdien bleven overheidsfondsen lang ontoegankelijk voor organisaties als Solidaridad. De vier grote medefinancieringsorganisaties hadden nagenoeg een monopolie op de toegang. In die jaren was de toegang indirect. Via een partnerschap met ICCO kwamen middelen beschikbaar en Solidaridad is ICCO nog steeds zeer erkentelijk voor deze steun die toentertijd meer innovaties mogelijk maakte. Minister Pronk (PvdA) had in die jaren wel grootse plannen voor ‘een keurmerk der keurmerken’, maar deed in de jaren negentig niets met de agenda voor de verduurzaming van markten.

Van 11 naar 80 miljoen euro

Een echte doorbraak kwam pas in 2002 met het Thematisch Medefinancieringsprogramma (TMF) waarmee minister Herfkens (PvdA) een bredere toegang tot het budget voor maatschappelijke organisaties openstelde. Solidaridad kreeg een bescheiden eerste financiering van 11 miljoen euro. De deuren gingen wijder open met de introductie van het Medefinancieringstelsel (MFS1) in 2007 en minister Van Ardenne (CDA) bracht de financiering van de programma’s op basis van positieve evaluaties verder omhoog. Met het aantreden van minister Koenders (PvdA) en een extra financiële bijdrage in het kader van zijn milleniumakkoorden werd de opbouw van een Solidaridad-netwerk voor duurzame ketenontwikkeling verder gestimuleerd. In de opvolgende fase onder het MFS 2- subsidiekader leek Solidaridad aanvankelijk buiten de boot te vallen vanuit een meer traditioneel beleidskader voor maatschappelijke ontwikkeling zonder oog voor marktinnovaties. Staatsecretaris Knapen (CDA) kwam in 2011 echter direct met een opnieuw verhoogd bedrag voor het nieuwe ‘Farmer support programme’ van Solidaridad. Met de sprong van dertig naar tachtig miljoen voor de programma’s van de komende jaren zet minister Ploumen (PvdA) een belangrijke stap en plaatst Solidaridad in de kopgroep van strategische partnerschappen.