Klachtenprocedure

Solidaridad wil haar diensten zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van haar klanten. Hieronder verstaan wij donateurs, partners en financiers. Daarom horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te herstellen, ten tweede omdat wij onze procedures dan zonodig kunnen bijsturen.

Je kunt jouw klacht mondeling (via 030-2720313) of schriftelijk (via info@solidaridad.nl) aan ons doorgeven. Wanneer je ons belt, proberen we je direct van dienst te zijn. Indien nodig, zullen we je later terugbellen met een reactie.

Breng je ons schriftelijk op de hoogte van jouw klacht, dan krijgt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie. Bij telefonisch klachten die direct zijn afgehandeld wordt een schriftelijke bevestiging van het mondelinge antwoord gestuurd.

Als de klacht niet binnen twee weken kan worden afgehandeld, krijg je binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met daarin de datum waarop de brief is ontvangen en informatie over de verdere afhandeling (waaronder de verwachte tijdsduur).