Nationale Postcode Loterij

Sinds 2009 is Solidaridad beneficiënt van De Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks ontvangt Solidaridad €1.350.000,-. Met dit bedrag werkt Solidaridad aan duurzame productiemethoden en verbetering van de arbeidsomstandigheden door de hele productieketen.

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Aan de loterij doen inmiddels 3 miljoen Nederlanders mee. Met hun deelname maken ze kans op honderdduizenden prijzen en steunen de deelnemers tegelijkertijd, met tenminste 40% van de lotprijs, 117 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting heeft de Postcode Loterij ruim 5,8 miljard euro aan mens en natuur gegeven. In Nederland werkt de Nationale Postcode Loterij samen met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij binnen de Goede Doelen Loterijen. 

Meedoen aan de Nationale Postcode Loterij

Wil je ook meespelen met de Nationale Postcode Loterij? Met jouw deelname steun je naast ons werk ook het werk van andere goede doelen zoals onder meer Amnesty International, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur fonds. 

Meer informatie kun je vinden op de website van de Nationale Postcode Loterij. Je kunt de Nationale Postcode Loterij ook volgen via Facebook en Twitter.

Jan Karel Mak, Heske Verburg, Karin Jensma en Tim Diphoorn van Solidaridad ontvangen de cheque van Humberto Tan, ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij. Foto: Roy Beusker fotografie

Extra project 2014 – Eiland van de Weduwen - € 2.994.694,-

Aan de oostkust van Nicaragua ligt het dorp Chichigalpa met de bijnaam 'Het eiland van de weduwen'. In de afgelopen 20 jaar zijn er meer dan 25.000 mannen overleden aan chronisch nierfalen. De oorzaak was lange tijd onbekend. Deze mannen werkten in de suikerrietkap waar ze 6 tot 7 dagen in de week 12 uur per dag meer dan 12.000 kilo suikerriet per dag kappen in de brandende zon. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat oververhitting, uitdroging en uitputting in combinatie met het drinken van suikerhoudende drankjes de oorzaak van dit nierfalen is. Solidaridad wil deze ‘epidemie’ stoppen door betere arbeidsomstandigheden te creëren en uitdroging tegen te gaan. Daarnaast helpt Solidaridad de bevolking met het verbeteren van de gezondheidszorg en geeft zij jongeren de mogelijkheid om zich in andere beroepen te ontplooien.

Extra project 2012 – Het gezicht van Ghanees goud - € 1.718.500,-

Ghana staat in de top tien van landen die goud exporteren. Dit wordt grotendeels geproduceerd door enkele grote, internationale mijnbouwondernemingen, maar in de kleinschalige goudwinning werken de meeste mensen. Naar schatting zijn 200.000 mensen in Ghana actief in de goudmijnbouw, vaak zonder enige andere bron van inkomsten. Een miljoen mensen is hiervan afhankelijk voor hun bestaan.

In Ghana is de regio Tarkwa een van de regio’s waar de goudwinning zich concentreert. In dit project wil Solidaridad de certificering van kleinschalige mijnbouwgemeenschappen in deze regio gaan organiseren en zo de levens verbeteren van 10.000 gezinsleden in de goudmijnen van Ghana. 1500 mijnbouwers op vijf mijnbouwlocaties krijgen trainingen in betere productiemethoden, zodat zij zich kunnen certificeren voor de Fairtrade Fairmined-standaard voor goud. In de training leren de mijnbouwers hoe zij hun productie kunnen verhogen en de risico’s voor mens en milieu kunnen beperken. Ook krijgen ze begeleiding bij het vinden van nieuwe afnemers en het afspreken van betere handelscondities. In het trainingsprogramma staan drie thema’s centraal: veilig en verantwoord werken, een betere positie voor kinderen en vrouwen en een zichtbare plek in de keten geven aan mijnbouwers.

Mijnbouwgroepen met een Fairtrade Fairmined-certificaat ontvangen voor hun goud een eerlijke prijs, plus 10% tot 15% Fairtrade Premium. Er is geen betere manier om de mijnbouwer te motiveren zijn productiewijze te verduurzamen dan het aanreiken van een nieuwe afzetmarkt met een eerlijke prijs. Sinds de marktintroductie van de Fairtrade Fairmined-standaard is de vraag naar gecertificeerd goud door de sieradensector groter dan het aanbod en de verwachting is dat de vraag de komende tijd nog verder zal stijgen. Een aantal merken heeft aangegeven specifiek interesse te hebben in gecertificeerd goud uit Afrika en in het bijzonder uit Ghana.