Dit ‘Reclaim Sustainability!’ programma met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt deel uit van het gelijknamige, bredere vijfjarenplan Solidaridad. Het totale vijfjarenplan omvat meer landen en productieketens. De visie op duurzaamheid is hetzelfde.

Veronika Ratri, Business Watch Indonesia: ‘Het blijft een uitdaging om gemeenschappen te bereiken en te betrekken bij duurzaamheidinitiatieven.’

Tijd voor échte duurzaamheid

De afgelopen jaren is ‘duurzaam’ een modewoord geworden dat veelvuldig wordt gebruikt in marketing, de media en binnen ketens zelf. Desondanks heeft deze belangstelling voor duurzaamheid bestaande armoede onvoldoende verminderd en milieuvervuiling geen halt toegeroepen.”

De meeste producten die wij in de winkel kopen, zijn gemaakt door mensen die in armoede leven. Grondstoffen worden zelden duurzaam gebruikt, het maatschappelijk middenveld krijgt weinig ruimte en miljoenen producenten werken onder slechte omstandigheden. Boeren, mijnwerkers en arbeiders spelen een sleutelrol in het oplossen van mondiale uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering. Toch wordt er door bedrijven en overheden nauwelijks naar hen geluisterd. De coronacrisis verslechtert de situatie van miljoenen mensen nog meer.

Sander de Jong, Fairfood: ‘De pandemie vergroot bestaande ongelijkheden in voedselproductieketens. We blijven optimistisch, want we zien dat de wereld zich steeds meer klaarmaakt om dingen te verbeteren nu we op een gezamenlijk dieptepunt zitten.’

Grootse verandering

De urgentie is groot. Het klimaat verandert in rap tempo en de wereldwijde ongelijkheid groeit. We moeten op zoek naar manieren om beter uit de coronacrisis te komen, en grootse verandering van systemen is daarbij noodzakelijk.

Met het Reclaim Sustainability!-programma dat we samen met onze partners uitvoeren, bouwen we aan waardeketens die werkelijk duurzaam en inclusief zijn. Waarin rekening wordt gehouden met de rechten en de belangen van boeren, arbeiders, mijnwerkers en burgers bij besluitvorming door bedrijven en overheden.

We richten ons op een aantal kernthema’s. Tijdens het werken aan deze thema’s houden we gender en inclusiviteit in het oog.

 • duurzaam gebruik van grondstoffen
 • goed werk
 • eerlijke waardedistributie
 • duurzame consumptie
 • duurzaam gebruik van grondstoffen
 • goed werk
 • eerlijke waardedistributie
 • duurzame consumptie

Heske Verburg, Solidaridad Europa: ‘Ik ben er trots op dat we zo’n sterk consortium gebouwd hebben, met organisaties die hun wortels hebben in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Samen zullen we werken aan inclusieve en duurzame productieketens.’

Binnen ons consortium werken negen partners aan deze gezamenlijke doelstellingen waaronder TrustAfrica, Business Watch Indonesia, Fairfood en de Solidaridad-netwerkleden in West-Afrika, Zuid-Afrika, Oost & Centraal Afrika, Azië, Latijns-Amerika, en Europa. Aangezien Solidaridad een netwerk is, worden de verschillende leden als individuele partners gerekend. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is eveneens een strategisch partner en stelt €53,7 miljoen beschikbaar .

Rachel Wanyoike, Solidaridad Oost& Centraal Afrika: ‘We werken met een ‘4P model’ waardoor we de belangen van verschilende partijen in de gaten houden: die van de Publieke sector, de Private sector, Personen en Plekken en landschappen.’

Strategie

Het Reclaim Sustainability!-programma zal uitgevoerd worden in zeventien landen, verspreid over Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Europa ligt de nadruk op het verdedigen van de belangen van boeren, mijnwerkers en arbeiders. We werken in de productieketens van cacao, koffie, thee, palmolie, katoen, textiel en goud en schenken daarnaast aandacht aan lokale voedselsystemen in Afrika. Samenwerking op alle niveaus is noodzakelijk om diepgaande verandering teweeg te brengen; een verantwoordelijke bedrijfsleven, een bloeiende en sterke maatschappelijk middenveld en een ondersteunende overheid.

We zullen via drie strategische lijnen werken aan echte duurzaamheid:

 1. Het versnellen van oplossingen die de status quo doorbreken. We versterken de onderhandelingspositie van boeren en arbeiders in de productieketen met innovaties. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe digitale hulpmiddelen en eigendomsmodellen.
 2. Het beïnvloeden van beleid en het onder de aandacht brengen van oplossingen voor sociale- en milieuproblemen in productieketens.
 3. De invloed van burgers versterken door burgers individueel of via organisaties te mobiliseren, te activeren en te betrekken. Zo veranderen we normen en waarden en beïnvloeden we beleidsagenda’s.

Mandla Nkomo, Solidaridad Zuid-Afrika:  ‘Dit programma is voor ons een unieke kans om eerlijkere productieketens in Zuid-Afrika te bouwen. De kleinschalige boeren die deelnemen aan het programma zullen profiteren van meer duurzame werkwijzen.’

Ada Lis Rosell, Solidaridad Latijns-Amerika: ‘We kunnen bouwen op de resultaten van het werk dat we afgelopen jaren hebben uitgevoerd, zoals de start van het eerste platform voor kleinschalige goudmijnbouw en ons werk in de Midden-Amerikaanse Palmolie Alliantie.’

Samenwerkingsverband met ambitie

Het belangrijkste doel van ons programma is het zorgen voor echte verandering in de waardeketen van de geselecteerde producten en regio’s. In 2025 willen we het volgende bereikt hebben:

 • 35 inclusieve regelgevingskaders zijn ontwikkeld, verbeterd en geïmplementeerd in 14 landen. Deze kaders reguleren eerlijke verdeling, eerlijke en gelijke toegang tot invoer, land en grondstoffen en acceptabele werkomstandigheden en kinderarbeid;
 • 16 nieuwe beleidsstukken in de private sector over goed werk en kinderarbeid, eerlijke waardeverdeling, grondstoffenbeheer en inclusie van vrouwen;
 • Tenminste 100 lokale en internationale bedrijven gaan de transparantie in hun waardeketen verbeteren;
 • 20 innovatieve en inclusieve technologieën zijn samen met partners ontworpen en geïmplementeerd om toegang tot innovatieve oplossingen en optimale werkwijzen te versterken;
 • 100 lokale dialogen tussen belanghebbenden zijn begonnen en versterkt om het maatschappelijk middenveld en haar agenda te betrekken bij publieke- en private beleidsmakers;
 • 100 miljoen burgers in Europa, Afrika en Azië zijn zich bewuster van het belang van goede arbeidsomstandigheden en duurzame productie.
 • De capaciteit van 200 maatschappelijke organisaties in 17 landen is versterkt. Zij zijn bijvoorbeeld beter in staat om het resultaat van hun werk te meten en in contact te komen met beleidsmakers.
 • 35 inclusieve regelgevingskaders zijn ontwikkeld, verbeterd en geïmplementeerd in 14 landen. Deze kaders reguleren eerlijke verdeling, eerlijke en gelijke toegang tot invoer, land en grondstoffen en acceptabele werkomstandigheden en kinderarbeid;
 • 16 nieuwe beleidsstukken in de private sector over goed werk en kinderarbeid, eerlijke waardeverdeling, grondstoffenbeheer en inclusie van vrouwen;
 • Tenminste 100 lokale en internationale bedrijven gaan de transparantie in hun waardeketen verbeteren;
 • 20 innovatieve en inclusieve technologieën zijn samen met partners ontworpen en geïmplementeerd om toegang tot innovatieve oplossingen en optimale werkwijzen te versterken;
 • 100 lokale dialogen tussen belanghebbenden zijn begonnen en versterkt om het maatschappelijk middenveld en haar agenda te betrekken bij publieke- en private beleidsmakers;
 • 100 miljoen burgers in Europa, Afrika en Azië zijn zich bewuster van het belang van goede arbeidsomstandigheden en duurzame productie.
 • De capaciteit van 200 maatschappelijke organisaties in 17 landen is versterkt. Zij zijn bijvoorbeeld beter in staat om het resultaat van hun werk te meten en in contact te komen met beleidsmakers.

Ebrima Sall, TrustAfrica: ‘De komende vijf jaar zorgen we voor betere arbeidsomstandigheden, leefbare lonen, een eerlijkere verdeling van waarde en economische rechtvaardigheid. Boeren, mijnwerkers en arbeiders moeten meer inspraak krijgen in hoe onze economie is georganiseerd.’

Prashant Pastore, Solidaridad Azië: ‘De komende jaren bereiken we in onze regio miljoenen boeren en arbeiders in de thee-, palmolie-, katoen- en textielketens.’