Voedselzekerheid speerpunt Nederlandse regering

Voedselzekerheid is één van de speerpunten van het Nederlandse beleid van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het project in Kenia en Ethiopië is een mooi voorbeeld van deze koers, zegt Solidaridad directeur Nico Roozen: “Je ziet dat door samenwerking tussen bedrijven, overheden en ontwikkelingsorganisaties als Solidaridad grote impact bereikt kan worden. Deze koffieboeren kunnen straks voldoen aan de marktvraag naar koffie en hebben een redelijk inkomen. Bovendien kunnen ze dit combineren met de productie van voldoende voedsel voor hun regio”. Het Nederlandse ministerie investeert ongeveer €4,5 miljoen in het project van in totaal ruim €9 miljoen. De andere helft wordt betaald door diverse partijen uit de markt, zowel lokaal als wereldwijd.

Grote rol bedrijfsleven

Het wereldwijde voedingsmiddelenconcern Nestlé speelt hierin een grote rol. Het project en de samenwerking zijn voor het bedrijf van groot belang, vertelt Duncan Pollard van Nestlé: “Nestlé gelooft dat het lange termijn succes van het bedrijf gegarandeerd kan worden als we gezamenlijke waarden kunnen creëren voor zowel het bedrijf als voor de maatschappij. Dit project is uniek omdat we de leverantie van onze koffie zeker kunnen stellen en een grote bijdrage leveren aan voedselzekerheid. De samenwerking met Solidaridad is cruciaal, omdat deze organisatie onze visie deelt dat de private sector een sleutelrol speelt in duurzame ontwikkeling. Bovendien heeft Solidaridad de juiste kennis en het netwerk heeft om dit project tot een succes te maken”.

Verwachte resultaten

Het project richt zich op het verhogen van de productie en het inkomen van de lokale bevolking. Dit gebeurt door training van boeren, professionele analyses van lokale markt en het aanleveren van beter landbouwzaad. Dit leidt tot de volgende beoogde resultaten:

  • Stijging van 40% in koffieproductie
  • Inkomen van 120.000 boeren stijgt gemiddeld met 30%
  • 800.000 mensen krijgen toegang tot voldoende voedsel
  • 200 nieuwe banen in de regio

Het project in Kenia en Ethiopië gaat deze week officieel van start en heeft een looptijd van zeven jaar.