Het gaat hierbij om een unieke aanpak waarbij  geïnvesteerd wordt in een eigen project. Hierdoor komt het geld direct bij de boeren terecht en wordt een tastbare bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de  sojaproductie. Met lokale partners in Mozambique zullen 2000 boerengezinnen worden ondersteund om hun productie te verbeteren. Dit werkt op drie gebieden:

  • De boerengezinnen gaan milieuvriendelijker produceren
  • De sojaproductie gaat omhoog
  • Kinderen kunnen naar school

De manier waarop het voer wordt geproduceerd, heeft een grote invloed op de duurzaamheid van het vlees

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) werkt op alle denkbare onderdelen van de bedrijfsvoering aan hoger dierenwelzijn en een beter milieu. Duurzamer diervoer valt daar ook onder. Aldus Jaap de Wit, voorzitter Stichting KDV: “De productie van grondstoffen voor diervoer heeft een grote invloed op de duurzaamheid van varkensvlees. Soja is een belangrijk component van diervoer en heeft een grote impact op landgebruik en op boeren en hun gezinnen in ontwikkelingslanden. Daarom vindt KDV het van groot belang om dit project mogelijk te maken.”

RTRS certificaten voor het Varken van Morgen

De keten heeft zich ertoe verplicht om certificaten te kopen volgens de normen van de internationale Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) voor de hoeveelheid soja die de boeren gebruiken voor de productie voor het Varken van Morgen. Deze certificaten worden voortaan ingekocht in Mozambique om zo samen met Solidaridad de sojateelt in Mozambique te verbeteren.

De samenwerking stelt ons in staat om met lokale partners in Mozambique boeren te trainen in betere productiemethoden en 2000 kleinschalige sojaboeren te ondersteunen om soja op verantwoorde wijze te verbouwen”. – Gert van der Bijl, internationaal coördinator Sojaprogramma Solidaridad

Verbetering kleinschalige sojateelt in Mozambique

De productie van soja in Mozambique is zeer kleinschalig en uitsluitend bestemd voor de lokale markt. Mozambique is een van de armere landen in de wereld, maar met grote kansen voor ontwikkeling van de landbouw. Door trainingen in betere landbouwmethodes, kunnen sojatelers hun opbrengst verhogen en voldoen aan de milieu- en sociale eisen van de standaard van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja. Dit moet er onder andere toe leiden dat hun kinderen naar school gaan in plaats van in de landbouw te werken.