Een geteisterd land

Liberia heeft zware jaren achter de rug. Het is getergd door twee heftige burgeroorlogen die samen zo’n 13 jaar duurden. Net toen het land weer wat op had gekrabbeld, werd het in 2014 getroffen door Ebola. Inmiddels lijkt Liberia weer in de lift te zitten. De economie groeit volgens de Wereldbank met zo’n 2.5% per jaar en mensen beginnen weer te investeren in hun land. Maar veel jongeren in Liberia – 60% procent van de bevolking is jonger dan 25 jaar – zien hun toekomst in ieder geval niet op het platteland. Ze trekken naar de stad in de hoop op een beter bestaan, want één ding weten ze wel: in landbouw is geen droog brood te verdienen.

Bijzondere kwaliteit cacao

Volgens Solidaridad kan dat anders. Onderzoek toont aan dat er een enorme verbeterslag kan worden gemaakt in de cacao-industrie. En dat kan duizenden boeren een beter inkomen opleveren, want er is voldoende vraag naar de cacao uit Liberia. Door de specifieke bodem- en klimaatomstandigheden in Liberia, kan er cacao van hoge kwaliteit verbouwd worden die als specialiteit verkocht kan worden.

Solidaridad heeft goede ervaringen met het verbeteren van cacaoproductie. In Ghana werd de afgelopen jaren al een succesvol programma gedraaid waarbij de gemiddelde opbrengst per hectare steeg van zo’n 500 kilo naar 1000-1500 kilo. Omdat cacaoplanten jarenlang meegaan levert dat duizenden boeren een langdurig inkomen. Deze kennis en ervaring gaat nu toegepast worden in Liberia, in nauwe samenwerking met het Liberiaanse Ministerie van Landbouw in een project gefinancierd door de Europese Unie.

Lancering van ons nieuw programma in Liberia

Een eerlijke prijs?

Onlangs werd de cacao barometer gepubliceerd waar Solidaridad samen met partners aan heeft gewerkt. Hieruit blijkt dat wereldwijd door een overproductie van cacao de prijzen enorm zijn gezakt. Hoe verhoudt dat zich tot de investering die nu gedaan wordt in Liberia? Krijgen deze boeren zometeen wel een goede prijs voor hun cacao? Suzan Yemidi, Global Cacao coördinator voor Solidaridad, is ervan overtuigd:

“We richten ons bewust niet alleen op het verbeteren van de cacaoproductie. Het gaat om een heel pakket van maatregelen. Zo gaan we er juist voor zorgen dat de boeren minder afhankelijk worden van cacaoproductie. Nu hebben ze van oktober tot maart – het oogstseizoen – geld, maar daarbuiten hebben ze niets. Ze zullen dus ook andere gewassen moeten gaan verbouwen om het hele jaar door een redelijk inkomen te hebben en minder afhankelijk te zijn van schommelingen op de wereldmarkt. Ook gaan we ze helpen om hun onderhandelingspositie te versterken. Veel van de cacao die de boeren hier verbouwen is van speciale kwaliteit, en er is voldoende vraag naar, maar de boeren hebben daar te weinig voordeel van.”

Samenwerken op alle vlakken

Met dit project willen we echt op alle vlakken tegelijk werken, zodat we het functioneren van de cacaosector in Liberia fundamenteel versterken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we intensief lobbyen bij de overheid om tot minimum prijsafspraken te komen voor cacao en we roepen de overheid op om samen te werken met buurlanden om gezamenlijk de markt voor cacao te beschermen. Ook werken we met bedrijven en grote opkopers samen om te zorgen dat de boeren die cacao leveren waar ook vraag naar is. En we werken met bedrijven die zaden, kunstmest en andere hulpmiddelen leveren zodat dát wat de boeren nodig hebben voor het verbouwen van topkwaliteit cacao ook daadwerkelijk verkrijgbaar is. Daarnaast denken we dat het mogelijk moet zijn om ook in Liberia chocola te maken en een lokale markt te creëren.