Deze wet voor eerlijke productieketens, de Corporate Sustainability Due Diligence-richtlijn (CSDDD), wordt in de volksmond ook wel de anti-wegkijkwet genoemd. Bedrijven worden verplicht om eerlijk en duurzaam te ondernemen.  Het kan de manier waarop bedrijven zaken doen veranderen en het leven van mensen over de hele wereld verbeteren. Bedrijven mogen namelijk niet meer wegkijken als er misstanden als kinderarbeid, ontbossing, of dwangarbeid plaatsvinden. Kort gezegd: in Europa gevestigde bedrijven mogen geen winst meer maken ten koste van mens, klimaat, en milieu. Goed nieuws dus!

Een wet met concessies

Oorspronkelijk zou de richtlijn gaan gelden voor bedrijven vanaf 500 werknemers en 150 miljoen euro omzet, maar onder druk van conservatieve bedrijvenlobby uit Duitsland, Frankrijk en Italië, zijn de Europese lidstaten nu tot een compromis gekomen. De wet geldt nu voor bedrijven  vanaf 1000 werknemers en 450 miljoen euro omzet. Ook moet het akkoord dat afgelopen vrijdag is bereikt, nog wel officieel goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Als dit gebeurt, kunnen sancties worden opgelegd aan bedrijven die te weinig doen om misstanden in hun ketens te voorkomen. 

Urgente problemen aanpakken

Ondanks de compromissen, is Europarlementariër Lara Wolters tevreden met het akkoord over de richtlijn. “De goedkeuring van de anti-wegkijkwet door de lidstaten is een overwinning voor mens en milieu, en een verlies voor cynische lobbyisten. Het is de hoogste tijd om een grote stap richting de eerlijke economie van de toekomst te zetten.” schrijft ze op X. Wij sluiten ons daar zeker bij aan. 

We zijn blij dat de Europese Raad deze wet heeft goedgekeurd. De problemen die deze afgezwakte richtlijn aanpakt zijn urgent en kunnen niet langer worden genegeerd. We hopen dan ook dat de richtlijn snel wordt goedgekeurd door het Europees Parlement, zodat de meest kwetsbare mensen in wereldwijde ketens door deze wet beter beschermd worden. 

De goedkeuring van de anti-wegkijkwet door de lidstaten is een overwinning voor mens en milieu, en een verlies voor cynische lobbyisten

– Europarlementariër Lara Wolters op X