Handelsbelemmeringen

In 2017 werden in Europese havens partijen Indiase garnalen met te hoge concentraties en verboden antibiotica aangetroffen; een serieus probleem voor de voedselveiligheid. Daarop verhoogde Europa de controle frequentie van standaard 10% naar 50% en plaatste de betrokken Indiase exporteurs op een zwarte lijst. Het is de vraag of de Europese autoriteiten daarmee hun eigen regels hebben gerespecteerd: Een import-ban wordt normaal gesproken niet na een enkele overtreding opgelegd. De betrokken Indiase partijen concluderen dan ook dat de maatregelen buiten proportie zijn en dat Europa met twee maten meet. Bovendien kan niemand de vraag beantwoorden of en zo ja hoe, een bedrijf op de zwarte lijst weer toestemming voor export kan verkrijgen.

Onvoldoende grip op garnalenkwekers

In november hebben Europese inspecteurs onderzoek gedaan in de Indiase garnalen-industrie en hun conclusies worden binnenkort verwacht. De verwachting is dat kwaliteitsbewaking en regulering in India op orde zijn, maar dat er te weinig grip is op de productiemethoden van de garnalenkwekers. Net als in de intensieve veeteelt in Nederland worden antibiotica in de garnalenteelt gebruikt om ziektes te bestrijden en te voorkomen. Daar zijn strenge regels voor, maar gegeven de incidenten lijkt het erop dat de naleving van de regels onvoldoende kan worden gegarandeerd.

Veruit de meeste Indiase garnalenkwekers zijn kleinschalig en onvoldoende geïnformeerd over de beperkingen in het gebruik van antibiotica. Leveranciers van het visvoer, broed en antibiotica leveren soms verboden middelen en begeleiden de boeren onvoldoende in verantwoord gebruik. STIP en Solidaridad gaan daarom in India de boer op met een voorlichtingscampagne over verantwoord gebruik van antibiotica en duurzame vormen van garnalenkweek.

Grote betrokkenheid

Willem van der Pijl, directeur van STIP, blikt terug op de besprekingen in Goa: “De grote opkomst bij de besprekingen laat zien dat iedereen veel waarde hecht aan een oplossing en behoud van garnalenhandel tussen India en Europa.” STIP en Solidaridad in India blijven het gesprek stimuleren en organiseren regionale discussiebijeenkomsten met overheden, kwekers, leveranciers en handelaren om een gezonde garnalenteelt te bevorderen.