Achtergestelde positie

Ghana is de op één na grootste producent van goud in Afrika. Ongeveer de helft van de 250.000 mensen die in en om kleinschalige goudmijnen werken en wonen, is vrouw. Tanzania is de op 3 na grootste goudproducent in Afrika. Daar werken 1 miljoen mensen in de kleinschalige mijnbouw, waarvan 25% vrouw is. Door de verantwoordelijkheid van vrouwen om voor de kinderen te zorgen, hun beperkte toegang tot gezondheidszorg en de overheersende sociaal-culturele normen en waarden, krijgen vrouwen in vergelijking met mannen veel minder kansen zich economisch te ontwikkelen. Hierdoor profiteren zij niet van de opbrengsten van goudmijnbouw en kunnen zij geen andere economische activiteiten ontplooien.

Ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s

Vrouwen in en om kleinschalige goudmijnen in Ghana en Tanzania krijgen vaak minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk, terwijl zij werk doen waarbij ze ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s lopen. Zij doen voornamelijk zwaar en riskant werk, zoals het sorteren van overgebleven gesteente uit de mijnen. Zij bewerken dit met enorm giftig kwik om er goud uit te halen. Kwik is extra gevaarlijk voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd en zwangere vrouwen. Daarnaast leidt een gebrek aan toegang tot goede gezondheidszorg en een tekort aan kennis over anticonceptie ertoe dat vrouwen minder kansen hebben om zich economisch  te ontwikkelen.

Going for Gold brengt verandering

In het Going for Gold programma werken we samen aan gelijkwaardige behandeling en economische emancipatie van vrouwen. Solidaridad werkt samen met kleinschalige mijnen aan eerlijke werkomstandigheden voor vrouwen, die rekening houden met hun rechten en behoeften. Ook zorgen we dat zij makkelijker andere economische activiteiten kunnen ontplooien. Simavi en Healthy Entrepreneurs werken aan het verbeteren van de reproductieve en seksuele gezondheid van vrouwen en aan een omgeving waarin gemeenschappen, gezondheidswerkers en overheden de rechten van vrouwen erkennen.

[button:https://www.solidaridad.nl/supply-chains/goud]Lees meer over hoe wij werken aan een verantwoordelijke goudsector[/button]