Verbeteringen voor mens en milieu

Het FSP is een initiatief van Solidaridad, dat door publiek-private samenwerkingen met financiering van het bedrijfsleven, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere publieke partners, werkte aan de verduurzaming van productieketens van boer tot consument. Het doel van het FSP was om te laten zien dat met betere landbouwtechnieken, innovatieve technologieën en goed financieel management boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden hun leven en werk kunnen verbeteren en zo hele sectoren te verduurzamen. We zijn er trots op dat we dit doel hebben bereikt.

Opbrengst boeren tot 25% toegenomen

Uit onze evaluatie blijkt dat boeren en arbeiders hun bedrijfsvoering dankzij het FSP hebben verbeterd. Daardoor maken ze efficiënter gebruik van hulpmiddelen en grondstoffen en is hun productiviteit en inkomen gestegen. Shivshankar Patidar, een Indiase suikerrietboer die deelnam aan een van de FSP-projecten zegt hierover: “Door nieuwe technieken toe te passen op mijn land, zoals gemengde teelt en het gebruik van compost, kan ik nu veel irrigatiewater besparen. Ook weet ik hoe ik kunstmest efficiënter kan gebruiken.” Door inzet van duurzame landbouwmethoden nam de opbrengst van de boeren in FSP-projecten tot 25% toe. Daarnaast brachten de boeren hun kosten omlaag door efficiënter gebruik van zaden, landbouwchemicaliën en kunstmest. Suikerrietboeren in Pakistan verminderden het gebruik van pesticiden met 32% en kunstmest met 27%, terwijl katoenboeren in India het gebruik van kunstmest met maar liefst 74% hebben teruggebracht.

Samenwerking met Mars, Unilever en H&M

Solidaridad heeft in het FSP de relaties met het bedrijfsleven verder ontwikkeld, in Nederland, met grote multinationals en met lokale bedrijven in de productielanden, om samen te kunnen werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Daarbij was er veel aandacht voor opkomende economieën zoals Brazilië, China en India. We vormden partnerschappen met maar liefst 280 bedrijven, die nu meer duurzame grondstoffen in- en verkopen. Solidaridad was daarnaast een hoofdrolspeler in het verbeteren van de Bonsucro-standaard, een internationale standaard voor duurzamer geproduceerd suikerriet. Hierdoor dragen grote merken als Mars nu bij aan een duurzame suikerrietsector. We zijn ook een strategische samenwerking aangegaan met Unilever en H&M. De cofinanciering van al deze partners vergrootte de snelheid, schaal en reikwijdte van het programma. Dhaval Buch, directeur inkoop van Unilever zei bij de start van het partnerschap in 2014: “De samenwerking met Solidaridad helpt ons bij het aanjagen van impactvolle veranderingen door de hele productieketen heen. Omdat dit voor ons een nieuw werkveld is, vinden we het heel belangrijk om gebruik te kunnen maken van de ervaring en kennis van Solidaridad.”

Toekomst: Practice for Change

Om de verduurzaming van de mondiale productie en consumptie voort te kunnen zetten en op te schalen, heeft Solidaridad onlangs voor vijf jaar financiering ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit budget zetten we de komende jaren in om ons programma Practice for Change uit te voeren. Dit programma borduurt voort op het succes van het FSP.

Meer weten?

Lees hier de samenvatting van het Engelstalige Farmer Support Programme-rapport.

Wil je het gehele FSP-rapport lezen, mail dan naar info@solidaridad.nl.