In Brazilië werken FrieslandCampina en Solidaridad samen om sinaasappeltelers die hun fruit leveren voor Appelsientje actief te ondersteunen. Dat gebeurt via het programma Rural Horizon van Solidaridad, dat de boeren helpt bij het verbeteren en verduurzamen van hun productieproces. In India, waar de mango’s voor CoolBest groeien, richt de ondersteuning zich op de tijdelijke medewerkers. Sinaasappels en mango’s vertegenwoordigen bijna 80 procent van al het tropische fruit dat door FrieslandCampina wordt ingekocht.

Jeroen Kroezen, internationaal programma manager tropisch fruit van Solidaridad: “De samenwerking met FrieslandCampina levert niet alleen een duurzame fruitketen op, maar verbetert ook de positie van de betrokken boeren en biedt hen een beter perspectief.”

Marjan Skotnicki-Hoogland, director FrieslandCampina Riedel BV: “De samenwerking met Solidaridad sluit aan bij onze ambities op het gebied van het verbeteren van de positie van boeren en een duurzamere teelt, zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit van onze producten. We kunnen het als FrieslandCampina echter niet alleen. Om een duurzaam resultaat te boeken is een sector brede aanpak en samenwerking met andere ketenpartijen noodzakelijk.

Bekijk de presentatie

Fruitteelt wereldwijd bedreigd

Bij de teelt en productie van sappen gaat het om wereldwijde ketens. Een groeiende wereldbevolking, ouder wordende boeren en schaarste van natuurlijke hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de mondiale fruitteelt. Daarnaast bedreigen slechte leef- en arbeidsomstandigheden, klimaatverandering, verkeerd bestrijdingsmiddelengebruik en andere problemen de productiviteit en kwaliteit van de fruitteelt in veel landen eveneens.

Door gebrek aan toekomstperspectief stoppen steeds meer boeren, met grote gevolgen voor de sector. Alleen door samenwerking in de keten kan er daadwerkelijk iets veranderen in de teelt van tropisch fruit. Daarom werken FrieslandCampina en Solidaridad in AIJN-verband (Europese branchevereniging) samen met andere sappenproducenten en ontwikkelingsorganisaties.