CIDIN: Matige inkomensverbetering voor boeren

De vijfjarige studie concludeert dat de onderhandelingspositie van boeren niet structureel is verbeterd, boeren geen voorfinanciering of andere financiële diensten kunnen krijgen en er geen prikkel is om te investeren in de toekomst van de koffieteelt.

Paul Hoebink, directeur van het CIDIN, benadrukt de kracht van de studie: “Het is een unieke studie; de eerste grondige kwantitatieve impact studie over vijf jaar met een grote representatieve dataset.” 

Met alleen certificering en training help je Afrikaanse boeren niet aan een betere toekomst. We hebben een bredere strategie nodig om de koffieteelt te verduurzamen en weer aantrekkelijk te maken voor jonge boeren. Deze studie trekt belangrijke conclusies voor de wereldwijde koffiesector.” – Karugu Macharia, directeur van Solidaridad East & Central Africa

Investeringen in koffiesector onvermijdelijk

Karugu vervolgt: “Met haar koffieprogramma wil Solidaridad de boeren steunen bij de complexe problemen waarmee ze te maken hebben. Denk aan toegang tot financiële diensten, kennis en landbouwhulpmiddelen, betere prijzen en marktvoorwaarden, voedselzekerheid en bescherming tegen de steeds meer frequente overstromingen en droogtes door klimaatverandering. Naast het versterken van boerenorganisaties en trainingsorganisaties, moeten we werken aan een koffiesector die boeren kan voorzien van al benodigdheden voor duurzame koffieteelt. Samen met overheden, Ngo’s, onderzoekers en bedrijven in de koffie- en financiële sector, willen we de omstandigheden verbeteren voor de boeren en een duurzame koffiesector van de toekomst scheppen.