Er komt een Nederlandse wet voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (iMVO). Dat heeft minister de Bruijn van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking op 2 december in de Tweede Kamer aangekondigd. De regering gaat wetgeving voorbereiden om te zorgen dat bedrijven bij hun toeleveranciers buiten Europa mensenrechten respecteren en het milieu beschermen.

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA, krijgt op 30 november 40.000 handtekeningen aangeboden en een tasje met een belangrijke boodschap: producten van bedrijven die uit eigen beweging internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA, krijgt 40.000 handtekeningen aangeboden en een tasje met producten van bedrijven die al internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Foto: Leger des Heils/Jeroen van der Meyde.

Blij verrast

Heske Verburg, directeur van Solidaridad, is blij verrast: “Solidaridad heeft de afgelopen tijd samen met andere maatschappelijke organisaties en veel bedrijven actief gepleit voor een Nederlandse solidaire wet. We zijn blij dat de minister nu een voorstel gaat uitwerken. Laten we zorgen dat de Nederlandse wet de impasse in Europa doorbreekt. Dat wetgeving uit Brussel steeds wordt uitgesteld is een slechte zaak.”

Laten we zorgen dat de Nederlandse wet de impasse in Europa doorbreekt.

Minister de Bruin herhaalde de conclusies uit onderzoek in 2019 dat maar 1,6% van de bedrijven iMVO op orde heeft. Vrijwillige inzet en convenanten zet te weinig bedrijven aan tot actie. En nu de Europese Commissie de publicatie van het Europese voorstel opnieuw met maanden heeft uitgesteld, kon de minister niet anders dan een wet aankondigen.

Europa is traag

Solidaridad wil Europese regelgeving, maar die kan nog zeker tot 2027 op zich laten wachten. Daarom is Solidaridad voorstander van een Nederlandse wet die sneller in werking kan treden. Een Nederlandse wet is bovendien goed voorwerk voor Europa en ook een stok achter de deur voor Brussel. Solidaridad wil solidaire wet- en regelgeving die de positie van kleinschalige boeren, mijnwerkers en arbeiders verbetert. Samen met andere maatschappelijke organisaties in Europa en onze partners uit ontwikkelingslanden pleiten we daarvoor in Brussel – zie ook ons Engelstalige pleidooi op Euractiv.

Leefbaar inkomen in de wet

De uitdaging voor de minister is nu om een voorstel uit te werken dat echt gaat leiden tot verbetering voor bijvoorbeeld cacaoboeren, textielarbeiders en goudmijnwerkers. Minister de Bruijn zei in de Kamer dat wetgeving een leefbaar inkomen voor kleine boeren dichterbij moet brengen. Solidaridad wil de komende maanden graag met de minister samenwerken om dat te realiseren.