Solidaridad is als maatschappelijke organisatie actief betrokken bij zowel het textiel- als het goudconvenant. De misstanden in deze ketens zijn groot. Misstanden op het gebied van kinderrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn of bijvoorbeeld milieu. En ze zijn vaak zo veelomvattend dat het onrealistisch is om te verwachten dat bedrijven dit alleen oplossen. Naast het werk dat wij met onze projecten daar ter plekke doen in textielfabrieken in China of Ethiopiƫ of de goudmijnen in Tanzania of Ghana, werken wij daarom ook hier met bedrijven aan transparante en duurzamere ketens.

De meerwaarde van de convenanten is dat je zo de krachten bundelt en meer invloed hebt om door de hele keten heen aan echte verandering op de werkvloer of in de mijn te werken. Het convenant zorgt ervoor dat het voor bedrijven makkelijker wordt om aan hun due diligence verplichting te voldoen en misstanden in hun keten op te lossen. Een stap vooruit ten opzichte van de eerdere situatie. Binnen de goudsector is het convenant al helemaal bijzonder omdat het de eerste keer is dat goudverwerkende bedrijven gezamenlijk toezeggen de risico’s in hun keten op te pakken. Maar er is dus ook nog een hele lange weg te gaan.

Ambitie

Als Solidaridad vinden wij namelijk dat de ambitie van deze convenanten hoog moet zijn en blijven. Alleen dan hoeven we niet te kijken naar dwingender maatregelen als wetgeving. Daarvoor is het van belang dat meer partijen zich aansluiten hier in Nederland. En maken wij ons hard voor internationalisering van de aanpak en meer harmonisatie binnen Europa. Wij zijn bij het textielconvenant bijvoorbeeld erg blij met de samenwerking met de Duitse Textiel Bundnis, de OESO en de Sustainable Apparel Coalition. De problematiek gaat over de landsgrens heen en kunnen we niet alleen vanuit Nederland oplossen.

Binnen het textielconvenant moeten bedrijven na drie jaar hun keten transparant hebben, dit kan wat ons betreft niet snel genoeg. Wij pleiten voor meer transparantie in alle ketens en zo snel mogelijk meer inzicht in de verbeterplannen van bedrijven. Zodat we meteen daar aan de slag kunnen waar het echt nodig is, met wie het echt nodig is.