Preventietrainingen voor mijnwerkers in Tanzania

In Ghana en Tanzania werken we binnen het Golden Line programma samen met mijnbouwgemeenschappen om de positie van vrouwelijke mijnwerkers te versterken. Om iedereen juist te informeren over de risico’s van corona en over maatregelen om corona te voorkomen, organiseren we de komende dagen trainingen voor 70 lokale medewerkers binnen de mijnbouwgemeenschap. De trainingen zijn gebaseerd op de officiële richtlijnen van de overheid van Tanzania en gaan in op het herkennen van de symptomen van Corona en op het wegnemen van mythen. Daarnaast is er een  handenwasdemonstratie. Ook maken de deelnemers een plan hoe ze de opgedane kennis veilig kunnen delen en krijgen ze een formulier om bij te houden hoeveel mensen ze hebben bereikt.

Mijnwerkers in Tanzania kijken toe bij een handenwasdemonstratie ter voorkoming  van COVID-19. 

Ook een virtueel applaus voor de boeren!

Over de hele wereld blijven we massaal thuis om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bepaalde beroepen zijn cruciaal gebleken voor het goed functioneren van onze samenleving, zo ook de boeren. Ondanks hun blootstelling aan het coronavirus, werken zij hard om de bevolking dagelijks te kunnen blijven voeden.

Onze collega’s in Midden Amerika hebben een prachtige campagne gelanceerd om mensen bewust te maken van de belangrijke rol van boeren, en om ook voor hen een virtueel applaus te vragen.

Andere voorbeelden van coronapreventieve materialen

Coronapreventie materialen Zuid Afrika

Coronapreventie materialen India