Problemen vragen om gezamenlijke aanpak

Thee is – na water – de meest populaire drank ter wereld. De theesector is heel belangrijk voor de economie van de theeproducerende landen en kan een cruciale bijdrage leveren aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, vooral als het gaat om het uitroeien van armoede. Toch brengen de steeds verder dalende prijzen en achteruitgaande kwaliteit van thee grote uitdagingen met zich mee voor de duurzaamheid. Deze vragen om een gezamenlijke aanpak door de belangrijkste spelers in de theesector.

Inhoud van de overeenkomst

De ondertekende overeenkomst richt zich op het ontwikkelen van:

  • wederzijds geaccepteerde normen voor duurzame thee in Azië, gebaseerd op de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, behoud van ecosystemen en productveiligheid;
  • een gemeenschappelijk platform voor overleg tussen belanghebbenden (inclusief overheden) om te zorgen voor eerlijke prijzen voor consument en producent;
  • gezamenlijk onderzoek naar thee en het verspreiden en uitwisselen van economische, technische en wetenschappelijke informatie, statistieken en onderzoek.

De initiatieven en verbeteringen in de overeenkomst krijgen brede steun van de belangrijkste spelers op het gebied van duurzame theeproductie. Er is een werkgroep opgezet met leden van UPASI, CTMA en de Indonesian Tea Traders Association om een plan van aanpak te ontwikkelen en doelen vast te stellen om de visie in de overeenkomst te verwezenlijken. Solidaridad co-financiert het initiatief en geeft technische ondersteuning.

Kwaliteit belonen met eerlijke prijs

Nico Roozen, directeur van Solidaridad: “We moeten hoge kwaliteit thee belonen met een eerlijke prijs. De westerse consument betaalt 32 keer zo veel voor een liter cola als voor een liter thee. Deze thee heeft vaak wel een duurzaamheidslabel, maar de lage opbrengst helpt de theeproducenten niet om duurzame verbeteringen door te voeren. Een duurzaamheidslabel is tegenwoordig niet meer onderscheidend. Net als in de koffiesector moeten we toe naar een markt waarbij de hoogte van de prijs een indicatie is voor afkomst en kwaliteit.”

Nauwe regionale samenwerking

N. Dharamaraj, voorzitter van UPASI in India: “UPASI en CTMA beschouwen de overeenkomst als een eerste stap naar meer regionale samenwerking tussen de theesector in India en China; de 2 landen die de meeste thee ter wereld produceren en consumeren. Beide partijen gaan elkaar ondersteunen om via technologische innovatie duurzamere en kwalitatief betere thee op de markt te brengen.” Wang Qing, voorzitter van CTMA in China: “Nauwe regionale samenwerking versterkt de economische en sociale ontwikkeling in de theeproducerende landen, de ontwikkeling van theeproductie en -consumptie  en de zakelijke relaties tussen landen die thee importeren en exporteren.”