Doelen van het programma

Het nieuwe programma is onderdeel van Solidaridad’s ‘Farmer Support Programme’, een publiek-private samenwerking tussen 2012 en 2015 het aantal van 400.000 boeren, 400.000 arbeiders op een gebied van 750.000 hectare moet ondersteunen om efficienter en duurzamer te produceren.

In India helpen we de komende vier jaar een groep van 200.00 boeren om gemiddeld;

  • productiviteit met 10% te verhogen
  • watergebruik met 20% te verlagen
  • gebruik van chemicaliën met 20 % te verminderen
  • inkomen met 15% te verhogen.

Het programma is ook bedoeld om tenminste drie suikerfabrieken en 15,000 van hun toeleveranciers te certificeren volgens de internationale Bonsucro norm. Dit is een doorbraak, omdat er tot nu toe geen suikerfabrieken in India gecertificeerd zijn.

Problemen suikersector in India

India is de op één na grootste producent van suikerriet en bovendien het land waar het meeste suiker geconsumeerd wordt. De industrie moet nog veel problemen overwinnen en dat heeft onder andere te maken met een instabiel overheidsbeleid en een hele serie sociale- en milieugerelateerde problemen.

In de Indase regio’s Utar Pradesh en Orissa blijven boeren erg klein door een gebrek aan kennis en een slechte toegang tot de kapitaalmarkt, hun bedrijfsvoering is daardoor vaak nauwelijks levensvatbaar.

Slecht bodembeleid en verkeerd gebruik van zaden vormen een  vast patroon in Madhya Pradesh en Maharashtra, wat leidt tot hele hoge produktiekosten en een lage opbrengst.

Verder is inefficiënte irrigatie één van de grote problemen en suikerriet is na rijst de grootste waterverbruiker in de landbouw. Een tekort aan water, een vervuilend milieu en sociale conflicten zijn daardoor groot in veel gebieden waar suikerriet geteeld wordt.

De bedrijven in de sector zijn een deel van de oplossing

Solidaridad werkt samen met IFC, een financieringsonderdeel van de Wereldbank en zes suikerfabrieken in India om dit project van de grond te tillen. Ze gaan de boeren ondersteunen om makkelijker toegang te krijgen tot nieuwe technologie om zo een hogere produktie te behalen. Ook moeten ze eenvoudiger toegang krijgen tot kapitaal om te kunnen investeren in hun bedrijf. Sven Sielhorst, de international coordinator van Solidaridad’s suikerprogramma is blij met de stappen.: “ Het is mooi om te zien dat de suikerfabrieken  leiderschap tonen. Het is een goede stap in de richting van meer duurzame suikerriet op de wereldmarkt. Ik hoop dat meer bedrijven dit goede voorbeeld volgen, want er is nog veel te doen om de sociale omstandigheden in de suikerriet sector verder te verbeteren en de produktie duurzaam te maken.“

Training arbeiders suikerriet Brazilie

Solidaridad gaat ook haar activiteiten voor de kappers van suikerriet in Brazilie verder uitbreiden. Daar verliezen vele arbeiders hun baan door de zeer snelle mechanisatie van de kap van suikerriet. Deze mechanisatie heeft duidelijke voordelen voor het milieu en voor de arbeidsomstandigheden in de sector, maar naar schatting 96.000 mensen verliezen hierdoor hun baan. Het zijn vaak mensen zonder veel opleiding, die daardoor beperkte mogelijkheden hebben in de overigens zeer snel groeiende Braziliaanse arbeidsmarkt.

Solidaridad is een partner in het programma waarin mensen hertraind worden om ze makkelijker aan nieuw werk te helpen. Delen van hen kunnen actief blijven in de gemechaniseerde rietkap en anderen vinden een baan buiten de sector, bijvoorbeeld in de bouw. Het programma loopt al twee jaar onder leiding van UNICA, de Braziliaanse suikerriet associatie. Via het zogenoemde RenovAcão programma hebben ruim 4500 mensen een opleiding gekregen. Dankzij een nu goedgekeurd programma komen daar de komende jaren nog eens 9000 arbeiders bij.