Hulp aan 230.000 Indiase suikerboeren

Trouw gaat in op de samenwerking van Solidaridad met EID-Parry, een van de grootste suikerconcerns in India. We hielpen het bedrijf met certificering volgens de standaard van Bonsucro, een wereldwijde organisatie voor duurzame suikerrietteelt. Inmiddels loopt een programma om 4 fabrieken en 230.000 boeren mee te krijgen in een verduurzamingsproces.

Duurzame landbouwmethoden

Een van de suikerrietboeren uit het programma is Palani Chamy. Dankzij training van Solidaridad weet hij nu hoe hij duurzame landbouwmethoden kan inzetten. Zo legt hij stengelresten nu op de grond in plaats van ze te verbranden. “Dat scheelt water, want die methode geeft minder verdamping”, vertelt hij aan Trouw. “Verder gebruik ik de koeienmest op mijn veld. Dat bespaart me weer dure chemische middelen.”

Enorme productieverhoging

Palani is erg blij met de kennisoverdracht van Solidaridad, meldt Trouw. Hij heeft zijn kosten kunnen drukken en zijn opbrengsten fors kunnen vergroten. "Soms levert een hectare tot wel 50% meer op. Ik kan er nu goed van leven.” Boerin Jaya Lakshimi uit een ander dorp vertelt: “Door het rietafval als bodembedekking te hergebruiken, heb ik de laatste jaren mijn productie met zo’n 20% kunnen opvoeren en heb ik meer inkomen.”

Lees het volledige artikel van Trouw over ons suikerrietprogramma in India. Of bekijk het artikel van Trouw over ons theeprogramma Trustea.