Collega’s van Solidaridad in Europa uiten hun betrokkenheid bij gender-inclusiviteit en #balanceforbetter

Pas in 1980 werden gelijke rechten voor vrouwen opgenomen in de grondwet. Om maar aan te geven: dat wat we nu doodnormaal vinden vroeg om decennia van strijd. Ondanks dat er ook hier nog sprake kan zijn van ongelijkheid, zien ondertussen meer en meer mensen in ons land in dat empowerment van vrouwen en gender-inclusiviteit cruciaal zijn voor organisaties, economieën en landen om te floreren.

Meer dan een principekwestie

Voor Solidaridad is gender-inclusiviteit meer dan een principekwestie. Het is cruciaal om duurzame economische ontwikkeling te realiseren in de productieketens waarin wij werken. Van goud tot palmolie, van koffie tot textiel. Van Azië tot Afrika, van Midden- tot Zuid-Amerika. Ook hier in Europa blijft inzet op gender-inclusiviteit noodzakelijk om overheden en bedrijven te bewegen tot beleid dat goed is voor mannen én vrouwen.

Bij Solidaridad werken wij wereldwijd aan programma’s waarin gender-inclusiviteit tot de belangrijkste elementen behoort

In de meeste landen waar we werken buiten Europa is genderongelijkheid hardnekkig. Vrouwen hebben geen gelijke toegang tot land, kunnen geen eigen bankrekening openen en zijn voor veel zaken afhankelijk van de toestemming van hun vader of echtgenoot. Solidaridad probeert de deelname van vrouwen aan de economie en in de maatschappij te vergroten en te laten zien dat waar mannen en vrouwen gelijkwaardig participeren, ondernemingen en gemeenschappen productiever en winstgevender worden.

Initiatieven in de cacaosector

Een voorbeeld is de cacaosector in Afrika: daar traint Solidaridad cacaoboerinnen in het toepassen van duurzame landbouwtechnieken en in ondernemerschap zodat hun economische positie verbetert. En Solidaridad is initiatiefnemer van het Women in Cocoa and Chocolate Network (WINCC), een platform dat vrouwen in de hele productieketen met elkaar verbindt om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te werken aan een duurzame cacaosector.

In februari 2019 vond een bijeenkomst van Women in Cocoa and Chocolate Network (WINCC) plaats in Amsterdam

Gouden kansen

Een ander voorbeeld is ons Golden Line programma in Ghana en Tanzania. Dat is gericht op het verbeteren van de positie van vrouwen in de kleinschalige mijnbouw. Want hoewel 50% van de mijnwerkers in de kleinschalige mijnbouw vrouw is, profiteren zij het minst. Vrouwen worden door culturele barrières en genderdiscriminatie veroordeeld tot de meest simpele en slechtst betaalde banen in de mijnen. Ze werken vaak zonder beschermingsmateriaal en lopen bovendien het risico slachtoffer te worden van seksueel geweld. Solidaridad creëert daarom samen met de vrouwen betere economische kansen in de mijnen en omliggende gemeenschappen. Dit doen we door middel van training en voorlichting over hun arbeidsrechten, gezondheid en seksualiteit.

Onder andere deze vrouwen nemen deel aan het Golden Line programma

Van goudmijn tot boardroom

Ons werk start bij de vrouwen om wie het draait. Maar de omgeving waarin de vrouwen zich bevinden is net zo belangrijk. Want verandering is effectiever wanneer de sociale omgeving van vrouwen betrokken wordt. Daarom gaan we juist ook in gesprek met de gemeenschappen, bedrijven en overheden die relevant zijn voor het leven van de vrouwen die we ondersteunen. In deze gesprekken benadrukken we het belang van het empoweren van vrouwen voor een succesvolle private sector en een welvarende gemeenschap. Diezelfde gesprekken voeren we ook op een internationaal niveau met beleidsbepalers en beslissers van grote bedrijven en overheden. Bijvoorbeeld tijdens het laatste grote OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains in Parijs. Hier zetten we de vrouwen uit de sector met indringende foto’s en persoonlijke verhalen in de spotlight. Om bewustwording te creëren en aandacht te vragen voor de problematiek waar vrouwen in de mijnbouw dagelijks mee te maken hebben.

Onder andere de foto’s van deze werkneemster in een goudmijn werd in de spotlights gezet tijdens het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains in Parijs in 2018

Aandacht blijft nodig

De geschiedenis van de strijd voor vrouwenrechten laat zien dat vooruitgang onaflatend bevochten moet worden. Zelfs in Nederland krijgen vrouwen, anno 2019, nog steeds minder betaald voor hetzelfde werk en zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de bestuurskamers van de publieke en private sector.

Dus terwijl wij in de rest van de wereld werken aan gender inclusiviteit in productieketens, blijven we tegelijkertijd beleidsbepalers en bedrijven in Europa eraan herinneren om ook in onze eigen achtertuin actie te ondernemen voor gender-inclusiviteit.