Dé eerlijke Sweater is bij Sap in goede handen. Zij coördineert sinds februari 2014 namens MVO Nederland het plan van aanpak ‘Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector’. In het plan van aanpak zijn doelen opgenomen waarmee de sector in nauwe samenwerking met internationale ngo's, vakbonden en overheden de sector wil verduurzamen.

Foto door Sebastiaan ter Burg
 

“Wat geweldig, je inzet voor verduurzaming van de modesector. We kennen allebei de immense problemen die spelen in de kledingproductie. En ik moet bekennen het zijn vaak verdomd hardnekkige problemen. Maar het kan anders. Deze eerlijke Sweater is daarvan het tastbare bewijs. Ik geef hem je graag als symbool voor hoe het kan: Kleding die met respect voor mens en milieu is gemaakt,” aldus Janet Mensink.

Hoe meer mensen Dé eerlijke Sweater dragen, hoe beter. Want met Dé eerlijke Sweater wil Solidaridad de fashionwereld inspireren om de kledingketen op orde te brengen. Doe ook mee en draag het uit. Doneer €35,- en ontvang Dé eerlijke Sweater. Help Solidaridad zo de weeffouten uit de fashion te halen.