Wel beleid, geen resultaten

Hoewel 15 van de grootste handelaren en koffiebranders wel beleid formuleren voor de verduurzaming van de koffieteelt en -handel, rapporteren ze nauwelijks over de resultaten van hun inspanningen. De projecten waar ze aan deelnemen zijn meestal gericht op vergroting van de productiviteit. Die initiatieven zijn doorgaans kleinschalig en staan niet in verhouding tot de omvang van de problematiek.

De 15 koffiebedrijven die zijn onderzocht in de Koffiebarometer boeken geen van allen serieuze vooruitgang. Een lichtpuntje is dat steeds meer bedrijven uitspreken dat ze wetgeving nodig hebben om mensenrechten en milieubescherming in de koffieteelt te waarborgen. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans op bindende regelgeving. 

Heske Verburg, directeur van Solidaridad: ‘Aan het begin van dit nieuwe decennium zien we weer vele mooie nieuwe initiatieven, maar koffiebedrijven rapporteren nog nauwelijks over de resultaten in het afgelopen decennium. We moeten voorkomen dat we weer van alles gaan doen waar we niets mee bereiken.’

Bodemprijzen en klimaatcrisis

Voor het derde jaar op rij hebben de meeste koffieboeren te maken hebben met een koffieprijs die lager is dan de kostprijs. Daardoor werken ze doorlopend met verlies. Dat veroorzaakt niet alleen ernstige armoede bij de boeren, maar zorgt er ook voor dat ze onder druk staan om kosten te besparen. Ze zullen bijvoorbeeld de lonen van hun arbeiders verlagen. 

Door de lage prijs kunnen boeren niet in hun bedrijf investeren of de productie duurzamer maken. Tegelijkertijd zijn aanpassingen hard nodig om koffie te kunnen telen in een warmer klimaat. Het afgelopen decennium was het warmste ooit, met als gevolg droogtes, orkanen en grote uitbraken van plagen en ziekten in de koffieteelt.

We hebben nog tien jaar om de duurzame ontwikkelingsdoelen en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. De koffiesector kan hieraan bijdragen door mensenrechtenschendingen, ontbossing en milieuvervuiling bij de koffieteelt daadkrachtig tegen te gaan.

Zo kan het beter

De grootste tien koffiebranders ter wereld verkopen samen 35% van alle koffie. In 2019 hadden ze een omzet van naar schatting 45 miljard euro. Als deze grote spelers zich inspannen voor een eerlijke verdeling van de waarde van koffie, kan dat de situatie van koffieboeren structureel verbeteren. Die inspanningen moeten niet langer vrijblijvend zijn, maar er moeten bindende regels komen die goed gecontroleerd worden.

Steeds meer koffieliefhebbers in Europa en de VS willen weten waar hun koffie vandaan komt en of deze duurzaam is geproduceerd. Koffiebedrijven moeten meegaan in deze beweging. We hebben geen tijd te verliezen.

Download hier de volledige Koffiebarometer:

Wil jij koffie drinken die is geproduceerd met respect voor mens, milieu en toekomstige generaties?

Lees meer