Donatie in plaats van cadeau

“Afgelopen jaar bestonden onze bedrijven samen opgeteld 100 jaar en werd mijn vader 65 jaar”, vertelt Mariska Lekkerkerker, de huidige directeur van de Lekkerkerker Groep. “We zijn een echt familiebedrijf en mijn vader Kees vond het een mooi moment om het stokje over te dragen aan mij en mijn broer Niels. We deden dat met een feestelijk evenement voor onze relaties. In plaats van een cadeau vroegen we iedereen een donatie te doen aan Solidaridad.”

Zuivelkennis inzetten voor een betere wereld

De Lekkerkerker Groep koos voor Solidaridad omdat het zelf een duurzame manier van werken nastreeft, die niet ten koste gaat van wereld, mens en dier. “We werken samen met een groep eigen Nederlandse veehouders aan een diervriendelijke bedrijfsvoering en CO2- en fosfaatreductie. We vinden dat dit ook in de rest van de wereld gestimuleerd moet worden. Nederland is toonaangevend in kwalitatief hoogstaande zuivelproductie, die kennis kunnen we inzetten om de regionale economie in ontwikkelingslanden te versterken. We hopen dat we hier via Solidaridad aan bij kunnen dragen.”

Lage opbrengst van slechte kwaliteit

Solidaridad gaat het bedrag van de Lekkerkerker Groep inzetten voor de inrichting van een professioneel melkveebedrijf in Bangladesh, waar koeien van meerdere boeren worden samengevoegd. “In Bangladesh hebben veel kleine boeren 3 tot 4 koeien”, vertelt Catharinus Wierda, Internationaal Programmacoördinator Zuivel bij Solidaridad. “De koeien krijgen nauwelijks zorg, slecht voer en staan de hele dag in de brandende zon, waardoor hun gezondheid snel achteruit gaat. Bovendien worden ze onhygiënisch gemolken en wordt de melk niet gekoeld. Dit zorgt ervoor dat de koeien maar een beetje melk produceren, die van slechte kwaliteit is. De melk kan op deze manier nooit een goed inkomen opleveren.”

Gouden kans

Schaalvergroting is volgens Wierda een gouden kans voor de Bangladeshi boeren. Wierda: “Door 10 tot 25 koeien van verschillende boeren samen te voegen in een professioneel bedrijf, waar ze goede zorg krijgen, professioneel gemolken worden en koelapparatuur beschikbaar is om de melk goed te houden, kan de opbrengst stijgen van 400 tot 500 liter melk per koe per jaar naar 2.000 tot 3.000 liter. Ook neemt hierdoor de afzetzekerheid van de boeren toe, waardoor ze een betrouwbare partner worden voor lokale afnemers.”

Co-financiering en training

Solidaridad gaat het proefbedrijf co-financieren en het samen met de boeren ontwikkelen. De deelnemende boeren gaan hun land clusteren om gras op te telen als goedkoop voer voor de koeien. “We helpen bij het ontwerp en de inrichting van de stal en gaan de boeren trainen in de basisprincipes van een melkveehouderij, zoals het verbouwen van voer, hygiënisch melken en bedrijfsmanagement.” Koeien krijgen betere voeding en schoon drinkwater en worden goed gehuisvest in een stenen gebouw met een schone ondervloer. Er komen melkmachines en een koeltank. Ook wordt de mest beter verwerkt, waardoor het niet in het milieu terechtkomt. De mest wordt verzameld en hergebruikt voor de bemesting van het grasland.

Katalysator voor meer bedrijven

“Wij zijn erg blij met de bijdrage van Lekkerkerker”, aldus Wierda. “We werken graag samen met andere bedrijven aan verandering met impact, we kunnen het niet alleen. Met dit project zetten we een voorbeeld neer voor andere boeren. Zij kunnen zien dat zo’n bedrijf, dat gerund wordt door boeren zelf, veel oplevert. Ze kunnen ervan leren en zullen eerder geneigd zijn ook zo’n bedrijf op te zetten. Uiteindelijk moet dit een katalysator zijn voor de inrichting van veel meer van dit soort bedrijven.”