Het goede voorbeeld in de sector

Solidaridad, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu juichen het initiatief van de Milieukeur varkensproducenten toe. Gert van der Bijl, internationaal coördinator van het soja programma van Solidaridad:

“ De Milieukeurproducenten nemen als één van de weinige in de varkenssector echt hun verantwoordelijkheid voor de problemen die er zijn met de productie van soja. De varkenssector heeft toegezegd stapsgewijs naar 100% (in 2015) verantwoorde soja toe te werken, maar ik constateer dat de varkenssector in 2014 weinig doet en daarmee dus medeverantwoordelijk blijft voor ontbossing en andere duurzaamheidsproblemen.“

De Milieukeur varkensketens lopen nu dus vooruit op de afspraak door duurzamere soja via RTRS-certificaten aan te kopen.

Steeds meer soja nodig voor veevoer

Er wordt steeds meer soja geproduceerd in de wereld. Vooral om de almaar groeiende veestapel te voederen. Soja is een belangrijk ingrediënt van het mengvoer dat koeien en varkens krijgen. De Nederlandse veehouderij gebruikt jaarlijks in het veevoer 2 miljoen ton sojameel die voor meer dan 80% uit Brazilië en Argentinië komt.

Soja is de snelst uitbreidende landbouwgrondstof en de uitbreiding van sojavelden gaat vaak ten koste van natuur en van land van lokale gemeenschappen. Terwijl de sojaproductie ook omhoog kan zonder negatieve gevolgen voor mens en milieu.

Verantwoord geproduceerde soja

In de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja werken sojaproducenten, maatschappelijke organisaties en sojagebruikers samen aan verantwoorde productie. In 2010 is de RTRS-standaard voor verantwoorde sojaproductie vastgesteld, die onder meer zorgt voor het terugdringen van het gebruik van pesticiden, voor landrechten van lokale gemeenschappen en voor het behoud van waardevolle bossen en biodiversiteit.

Meer weten?