Beleidsbeïnvloeding voor duurzame verandering

Solidaridad heeft veel ervaring met duurzame ketenontwikkeling in ontwikkelingslanden. Daarbij ligt de nadruk op het creëren van duurzame bedrijvigheid in de landbouw, mijnbouw en industrie. De ervaring leert echter dat veranderingen in de keten op zichzelf onvoldoende effect hebben. Voor een echte overgang naar duurzame economische sectoren is meer regionale samenwerking nodig en een duurzaam ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen.

Duurzaam beheer van waardevolle landschappen

De vernieuwde strategische samenwerking stelt Solidaridad in staat om de positie van belangenorganisaties van kwetsbare groepen zoals kleinschalige boeren, arbeiders, vrouwen en jongeren te versterken. Doel is dat maatschappelijke organisaties goed in staat zijn om sociale, economische en milieuproblemen aan te pakken, door beïnvloeding van overheden en de private sector. En in het bijzonder dat ze kunnen sturen op de vaak botsende ruimtelijke belangen in landschappen met grote economische en/of ecologische waarde.

In het stroomgebied van de Ganges in India bijvoorbeeld, leven en werken 400 miljoen mensen in sectoren waarin vaak veel water wordt gebruikt zoals de leerindustrie en de suikerrietteelt. Een Nederlands-Indiaas consortium gaat daar aan de slag met duurzaam waterbeheer, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring in het opschonen van de Rijn. Andere regio’s waar duurzaam beheer van landschappen wordt geïntroduceerd zijn de Kilimanjaro in Kenia/Tanzania, de Chaco in Paraguay, Centraal Java in Indonesië en in gebieden in Honduras en Zambia.

Duurzaam economisch en ruimtelijk beleid

De strategische samenwerking richt zich verder op het versterken van maatschappelijke organisaties in de beïnvloeding van nationaal en internationaal duurzaam beleid van overheden en bedrijven. Samen met haar partners zal Solidaridad investeren in de verduurzaming van nationaal en sectorbeleid. Om optimale kansen voor synergie te creëren, is voorrang gegeven aan landen waar een belangrijk deel van de productie en/of consumptie van specifieke grondstoffen plaats vindt en waar Nederlandse ambassades een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking. Daarom is gekozen voor de volgende landen: Bangladesh, Bolivia, Ghana, Indonesië, Mozambique, Nederland, Nicaragua en Uganda.

Bengal livestock market in a landscape with fish and rice farms

Rol van het Ministerie en de ambassades

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades zullen kansen voor Solidaridad en haar partners signaleren, zoals bij handelsmissies, door kennisuitwisseling en door de inzet van Nederland in nationale en internationale beleidsprocessen inclusief de Europese Unie.