Ketenaanpak versterken door beïnvloeden ruimtelijk en investeringsbeleid
Solidaridad richt zich op 12 wereldwijde economische sectoren met als doel duurzame ontwikkeling van productieketens en werkt samen met alle direct betrokken partijen aan vrijwillige oplossingen. Daarbij lopen we tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Certificering is vaak wel een stap in de goede richting, maar geen garantie voor duurzame productie. Veel free-riders en achterblijvers zijn alleen met overheidsmaatregelen tot ander gedrag te bewegen. En halverwege deze eeuw 9 miljard mensen voeden vraagt om een grotere voedselproductie met minder middelen zoals landbouwgrond, energie en mest. Daarvoor is integraal ruimtelijk beleid van de overheid nodig gericht op slim ruimtegebruik voor  sociaal-maatschappelijke, ecologische en economische functies. Ook de binnenlandse en buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden, vaak van grote invloed op mens en milieu, vragen om een actievere rol van financiële instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Op zoek naar synergie
“Solidaridad verbreedde haar aanpak de afgelopen jaren naar de beïnvloeding van overheden, onder meer op het terrein van ruimtelijk beleid en investeringsbeslissingen. De nieuwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt uitgelezen kansen om deze werkwijze verder te verdiepen,” zegt Jongma in reactie op het besluit. “In de strategische samenwerking met het ministerie gaan we op zoek naar optimale synergie. Het diplomatieke werk en de activiteiten van de Nederlandse ambassades op het gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking, zijn sterk complementair met het werk van Solidaridad. Op onze beurt levert Solidaridad een bijdrage aan de doelstellingen van de minister.”