Wij zoeken verbinding met de Nederlandse textielsector om hen te stimuleren en ondersteunen bij het verder verduurzamen van de keten.

“Transparantie, vertrouwen en samenwerking zijn hierbij cruciaal. De openheid in het Sustainable Textiles Lab helpt ons een stapje verder op weg naar een duurzamere kleding- en textielketen” – Janet Mensink van Solidaridad

Solidaridad en Schuttelaar & Partners besloten begin 2014 om de handen ineen te slaan en gezamenlijk een korte, maar krachtige verdiepingsseminar te organiseren voor (Nederlandse) merken en retailers die spelen in en om het verduurzamen van de textielketen. Het doel was hiermee te inspireren, informeren, maar vooral bedrijven aanzetten tot concrete acties. Bij de eerste editie van het Sustainable Textiles Lab, ‘schoner produceren in het verf- en wasproces’, waren meer dan 40 mode- en textielprofessionals aanwezig. Het event vond plaats op donderdagmiddag 20 november 2014.

Onder leiding van dagvoorzitter Sofie Schop, die haar kennis en ervaring inzet bij het FashionTeam van Schuttelaar & Partners om duurzaamheid in de kledingsector te versnellen, spraken Karin Reimerink (Made-by), Charline Ducas (C&A Europe), Imtiaz Iqbal (Yassin Knittex Ltd.uit Bangladesh) en Marieke Weerdesteijn (Solidaridad) op het Sustainable Textiles Lab. Zij vertelden over hun ervaringen door de keten heen op het gebied van schoner wassen en verven van textiel. 

De middag samenvattend waren de belangrijkste manieren voor de Nederlandse sector om met dit thema aan de slag te gaan:

  • Achter de schermen: Eisen stellen aan leveranciers voor schonere producten en processen en dat als afnemer ondersteunen en faciliteren;
  • Aansluiten bij initiatieven als Bangladesh Water PaCt of het Better Mills Initiative in China;
  • Deelnemen aan het Plan van Aanpak ‘Verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector’ en de werkgroep Water en Chemicaliën;
  • Belangrijk is om aan de slag te gaan vanuit een solide basis. Zorg voor een goed doordacht en realistisch duurzaamheidsbeleid en maak het onderwerp schoner wassen en verven hier onderdeel van. 

De kritische vragen werden die dag gesteld door het publiek en het speciale Lab Panel, bestaande uit Jef Wintermans van Modint (deze dag specifiek aanwezig vanuit zijn rol als vertegenwoordiger van het Nationaal Actieplan) en Janet Mensink, Internationaal Programma Coördinator katoen en textiel bij Solidaridad. Aansluitend werd er onder leiding van Gijs Weenink (Debat Academy) gedebatteerd in de vorm van een Lagerhuisdebat over een aantal kritische stellingen rondom het schoner produceren in de textielketen. 

Om de kleding- en textielsector verder te verduurzamen is een aantal zaken nodig. Jef Wintermans, directeur MODINT, reflecteerde op de bijeenkomst:

Er is veel energie om met schoner verven en wassen aan de slag te gaan. De uitkomsten van het Sustainable Textiles Lab bevestigen dit, ik proef bereidheid van bedrijven om zich hiervoor in te zetten. Deze bereidheid moeten we omzetten in beweging. Hiervoor is samenwerking in de keten nodig, met een structuur waarbij bedrijven eenvoudig de juiste keuzes kunnen maken.” – Jef Wintermans, directeur MODINT

Met deze eerste zeer succesvolle sessie, zien wij uit naar het tweede Sustainable Textiles Lab, deze zal plaats vinden op 5 maart 2015, waar een ander duurzaamheidsaspect in de textielketen belicht zal worden 'Sustainable cotton: From field to Fashion'.